Jongeren blijven oververtegenwoordigd in ongevallencijfers

Jongeren onder de 25 blijven ook in 2017, ondanks een positieve tendens, oververtegenwoordigd in de ongevallencijfers. Dat blijkt uit een enquête van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

De afgelopen tien jaar is het aantal ongevallen waarbij jongeren betrokken waren met een derde gedaald, van meer dan 10.000 in 2007 naar goed 6.700 vorig jaar. Dat is een forsere daling dan het totale aantal ongevallen, dat met 19 procent daalde.

Toch noemt het BIVV de cijfers nog altijd onrustwekkend: hoewel deze jongeren slechts 9 procent van de bevolking uitmaken, waren zij wel betrokken in 21 procent van de geregistreerde letselongevallen. Dat België nog werk heeft in vergelijking met de rest van Europa, blijkt ook uit het aantal jonge verkeersdoden: 122 jongeren per miljoen inwoners, tegenover 110 in Frankrijk en 47 in Nederland.

SmartDrivers

Om de dalende trend nog verder naar beneden te krijgen, heeft het BIVV samen met een aantal partners SmartDrivers ontwikkeld. Dat is een app waarmee autobestuurders hun rijgedrag kunnen meten, onder meer aan de hand van hoe ze optrekken, remmen en de smartphone in de wagen gebruiken. Ze krijgen daar punten voor en kunnen zo hun rijgedrag systematisch verbeteren. De BIVV-partners, Baloise, Q8 en Recytyre, zorgen voor prijzen voor de goede bestuurders.

"De app beantwoordt aan alle privacyregels", zegt Karin Genoe, afgevaardigd bestuurder van het BIVV. "Wij houden die gegevens bij, ook om meer inzicht te krijgen in rijgedrag, maar die data belanden niet bij de partners." De app is ook beschikbaar voor oudere bestuurders.

Jongerenplatform

Omdat uit de enquête onder meer bleek dat meer dan de helft van de jongeren met schrik naar het praktisch examen trekt, heeft het BIVV ook een jongerenplatform uitgewerkt voor wie het theoretisch en praktisch examen wil afleggen.

Een laatste facet van de campagne is het platform voor de ouders: zij kunnen hun kennis van het verkeersreglement opfrissen, maar krijgen ook gericht advies over hoe ze hun kinderen het best kunnen begeleiden.

Meest gelezen