Minimumperiode in cel meteen beslist, maar "rechter kan moeilijk in toekomst kijken"

De maatregel over de veiligheidsperiode voor de zwaarste criminelen, die de superministerraad gisteren aangekondigd heeft, stuit op verzet. Oud-voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank Freddy Pieters ziet twee grote bezwaren. "Het blijft voor een rechter moeilijk om in de toekomst te kijken en eigenlijk is het niet bepaald een blijk van vertrouwen in de strafuitvoeringsrechtbank."

Freddy Pieters, voormalig voorzitter van de strafuitvoeringsrechtbank, is niet te spreken over de maatregel van de regering inzake de veiligheidsperiode voor de zwaarste misdaden, met name terrorisme en zware, seksuele misdrijven. De maatregel stelt dat een rechter bij zware misdrijven meteen beslist hoe lang iemand minimaal in de cel blijft. Doordat ze niet meer automatisch na een derde van de straf kunnen vrijkomen, kunnen zware criminelen langer in de cel gehouden worden.

Heel concreet ziet hij twee grote punten van kritiek. "Het blijft moeilijk om in de toekomst te kijken. Een grondrechter moet niet alleen bepalen of iemand schuldig is of niet, en daarbij een straf opleggen, hij zou ook nog eens moeten beslissen wanneer een veroordeelde opnieuw - vervroegd - kan re-integreren in de maatschappij. Het systeem zoals het nu bestaat, via de strafuitvoeringsrechtbank, is veel beter omdat de zaak opnieuw onderzocht wordt."

Daarnaast is het volgens hem niet bepaald een blijk van vertrouwen in de strafuitvoeringsrechtbank. "Bij de zwaarste gevallen zou de strafuitvoeringsrechtbank een ondergeschikte rol spelen, alsof er toelating nodig is van de grondrechter die bepaald heeft: "Het kan pas vanaf dán"." 

"Naar mijn aanvoelen heeft de strafuitvoeringsrechtbank niet de naam om lichtzinnig over de vervroegde vrijlatingen te gaan. Het gaat meer om een reactie op een vraag om meer veiligheid vanuit de maatschappij over die vervroegde invrijheidstellingen."

De veiligheidsperiode voor de zwaarste misdaden in een notendop

Op de superministerraad over veiligheid, justitie en defensie gisteren, heeft de regering gisteren aangekondigd dat er een veiligheidsperiode ingevoerd wordt voor de zwaarste misdaden. Voor alle duidelijkheid: deze regeling moet wel nog gestemd worden door het parlement. 

Concreet betekent dat dat wie veroordeeld wordt voor terrorisme of zware seksuele misdrijven niet langer automatisch na één derde van de straf kan vrijkomen. Nu kan iemand die minder dan 30 jaar de cel in moet, na één derde van de straf terug op vrije voeten komen op voorwaarde dat hij geen recidivist is, maar die maatregel wordt dus strenger. 

Een rechter bepaalt zo niet alleen of iemand schuldig is of niet - en de daarbij horende strafmaat -, maar beslist ook meteen hoe lang iemand minstens opgesloten moet blijven. Hij is diegene die een termijn vastlegt, en daar kan niet meer van worden afgeweken. 

Meest gelezen