"Meer geld als we kwaliteit van ons onderwijs niet willen hypothekeren"

Lagere scholen zien hun koopkracht sinds 2009 fors dalen. De leerlingengroei brengt de komende jaren ook het middelbaar onderwijs in de problemen, waarschuwt het katholiek onderwijs dinsdag in de krant De Tijd.

De werkingsmiddelen van scholen zijn tussen 2009 en 2015 met bijna 5 procent toegenomen, van 911 naar 956 miljoen euro. Maar dat was onvoldoende om de inflatie in diezelfde periode te compenseren. Bovendien is er in 2014-2015 extra op de werkingsmiddelen bespaard om de Vlaamse begroting onder controle te houden. Tot slot leidt de snelle leerlingengroei slechts in beperkte mate tot meer werkingsmiddelen.

Daardoor is de koopkracht van de scholen in het lager onderwijs sinds het schooljaar 2008-2009 met 11 procent gedaald, blijkt uit een analyse door de katholieke onderwijskoepel van de jaarverslagen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten. De groei van het aantal leerlingen dreigt de situatie in het middelbaar onderwijs de komende jaren bovendien even nijpend te maken.

Topman van het katholiek onderwijs Lieven Boeve dringt aan op een engagement van alle politieke partijen. Wachten tot de volgende regeringsperiode is geen optie, zegt hij. "De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen als ze de kwaliteit van het Vlaams onderwijs niet wil hypothekeren."

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zegt in een reactie dat ze werkt aan een globaal plan voor het basisonderwijs. "Internationale studies geven aan dat zeker het basisonderwijs in verhouding extra middelen kan gebruiken." Wel wijst ze erop dat het budget voor de leraars blijft stijgen en dat daar niet op bespaard is.

Meest gelezen