Kind en Gezin: "Camera's in kinderdagverblijf gaan nooit alles opvangen"

"We mogen niet de illusie wekken dat je met camera's alles gaat opvangen in een kinderdagverblijf." Dat zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin na het geval van zware kindermishandeling in een crèche in Antwerpen. Volgens Kind en Gezin werken de bestaande procedures en komen dergelijke incidenten slechts "zeer uitzonderlijk" voor.
archieffoto

Kinderdagverblijven zijn niet verplicht om (bewakings)camera's in hun ruimtes te hebben en ze moeten dat ook niet doorgeven aan Kind en Gezin, de instelling voor hulp en advies over welzijn van kinderen.

In dit specifieke geval in Antwerpen waren er bewakingsbeelden die de schokkende gebeurtenissen hebben vastgelegd, maar dat is lang niet altijd zo. "We mogen ook niet de illusie wekken dat we met camera's alles gaan opvangen", zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin. "Actief toezicht is nodig in een crèche, bijvoorbeeld voor preventie van wiegendood. Camera's kunnen enkel een extra vorm van toezicht zijn. Een camera vervangt nooit de actieve alertheid van een mens." 

Draagkracht permanent in de gaten houden

De kinderverzorgster in kwestie had wel degelijk een diploma. "Elke opvang heeft een eigen beleid voor de screening en aanwerving van medewerkers, maar kinderverzorgers moeten verschillende competenties hebben. Bij de aanwerving wordt de opleiding nagegaan, er moeten uittreksels uit het strafregister en een attest van medische geschiktheid ingediend worden en de kinderverzorgster moet een cursus levensreddend handelen voor kinderen gevolgd hebben."

Daarnaast heeft ook de crèche veel verantwoordelijkheden. "Er is een duidelijk personeelsbeleid nodig en sturing van de medewerkers en er moet een pedagogisch beleid zijn. Bij de aanwerving wordt ook gekeken naar de draagkracht van de sollicitant: is het iemand die geschikt is om intensief met kinderen om te gaan?"

Die draagkracht moet daarna ook permanent in de gaten gehouden worden, zegt Du Bois. "Het is een intensieve job, dus begeleiding is heel belangrijk. Wanneer men ziet dat die draagkracht minder wordt, wanneer iemand bijvoorbeeld privéproblemen heeft, dan moeten er meteen concrete oplossingen zijn, zoals bijvoorbeeld iemand minder uren laten werken." Toch is het niet abnormaal dat een begeleider er in een groep van minder dan acht kinderen alleen voor staat. 

"Dergelijke incidenten zijn zeer uitzonderlijk"

Du Bois benadrukt dat dergelijke incidenten in kinderdagverblijven "zeer uitzonderlijk" zijn. "De opvang heeft hier correct gehandeld: de interne procedure voor grensoverschrijdend gedrag is meteen opgestart. We moeten nu met de opvang kijken naar de omstandigheden waarin dit is gebeurd en hoe het komt dat de situatie zo sterk geëscaleerd is." 

De crèche heeft de samenwerking met de verdachte meteen stopgezet en heeft zelf ook een klacht ingediend tegen de medewerkster.