Politie komt er niet meer aan te pas bij winkeldiefstal, Unizo tevreden

Werkgeversorganisatie Unizo is tevreden dat winkeliers winkeldieven in de toekomst zelf zullen kunnen straffen, zonder dat de politie tussenbeide komt. Dat heeft de regering afgelopen weekend beslist tijdens de zogenoemde superministerraad. De winkeliers en de dieven kunnen in onderling overleg een schadevergoeding afspreken.

Ieder jaar worden meer dan 20.000 winkeldiefstallen geregistreerd bij de federale politie, maar volgens het kabinet Geens is de totale omvang nog veel groter: veel winkeliers dienen nooit een klacht in, omdat ze de administratieve rompslomp niet zien zitten. Bovendien blijven veel diefstallen zonder vervolging, omdat het niet prioritair is voor politie en parket. Werkgeversorganisaties zijn al lang vragende partij om sneller en kordater te kunnen optreden tegen winkeldieven.

De federale regering lijkt nu te luisteren naar deze vragen. Tijdens de superministerraad van vorige zondag beslisten ze dat winkeliers winkeldieven in de toekomst zelf kunnen straffen, zonder dat de politie tussenbeide komt. Concreet: de winkeldief erkent de schuld en is bereid om een schadevergoeding te betalen. Vervolgens sluiten dader en slachtoffer een overeenkomst, zonder dat de politie langskomt om een proces-verbaal op te stellen. Er moet wel een modelformulier worden opgesteld, zodat de politie de zware recidivisten kan blijven vervolgen. Over het precieze bedrag dat winkeliers kunnen eisen, moet nog worden onderhandeld.

Werkgeversorganisatie Unizo is zeer tevreden met de regeling. "Zo kan er op een heel snelle en efficiënte manier een goeie afspraak worden gemaakt", klinkt het. "Winkeliers kunnen via een heel korte procedure toch een vergoeding krijgen voor de diefstal en de dieven zelf kunnen door te betalen een confrontatie met justitie vermijden." Unizo denkt aan een vergoeding van 181 euro, net zoals in Nederland.