Sabam keerde in 2016 een vijfde minder uit

Sabam heeft in 2016 voor 106,8 miljoen euro uitgekeerd aan auteursrechten. Het gaat om een daling met 19,2 procent, zo meldt de auteurs­rechtenmaatschappij voor onder meer de muzieksector. Sabam wijt de daling aan éénmalig hogere uitkeringen het jaar voordien.

Sabam verwijst voor de scherpe daling naar 2015. Toen waren er bijkomende verdelingen van auteursrechten die definitief niet toewijsbaar zijn. "Deze zorgden eenmalig voor een verhoging van de uitgekeerde rechten. De cijfers van 2016 moeten dan ook eerder vergeleken worden met deze van 2014 en liggen in dezelfde lijn", klinkt het in een persbericht naar aanleiding van de goedkeuring van het jaarverslag. Voorts maakt Sabam ook gewag van een aantal "substantiële achterstallige betalingen" die het in 2015 kreeg, onder meer van kabelrechten.

De omzet ging vorig jaar 433.000 euro lager tot 155,3 miljoen euro, een daling met ongeveer een kwart procent. De inningen blijven volgens Sabam op het niveau van 2015 dankzij de inningen bij de media (radio, tv, kabel) en de publieke uitvoeringsrechten voor muziek (optredens, fuiven, horeca...).

"Ondanks een voortdurende toename van het gebruik van werken, stabiliseren onze inningen zich, terwijl we natuurlijk allemaal groei willen zien in verhouding tot het gebruik", besluit CEO Christophe Depreter. Hij juicht daarbij de ontwerp-richtlijn van de Europese Commissie toe, die "de relatie tussen rechthebbenden en internet service providers in evenwicht wil brengen".

Meest gelezen