Meer meisjes kiezen voor technische of wetenschappelijke richting

Het aantal meisjes dat kiest voor een technische of wetenschappelijke richting neemt in het secundair onderwijs jaar na jaar toe. Dat blijkt uit de nieuwe STEM-monitor van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Om een keuze voor wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een STEM-actieplan uit tot 2020. STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Doel is om meer jongeren aan te trekken en positief te motiveren voor wetenschappelijke en technische studierichtingen en beroepen.

Uit de nieuwe STEM-monitor blijkt dat meer meisjes in het secundair onderwijs kiezen voor techniek en wetenschappen. Het aandeel meisjes in STEM-studierichtingen in de 3e graad van het secundair onderwijs bedraagt voor het schooljaar 2015-2016 30,1 procent tegenover 27,4 procent in het schooljaar 2010-2011. Volgens Crevits en Muyters is het doel van 33,3 procent tegen 2020 haalbaar.

Vooral binnen het aso is er een duidelijke vooruitgang waarneembaar. Bij het bso en tso is dat minder het geval. Die opleidingen moeten beter in de markt worden gezet, luidt het. Uit de monitor blijkt ook dat meer meisjes met een STEM-diploma secundair onderwijs later kiezen voor een STEM-opleiding in het hoger onderwijs.

Meest gelezen