Nieuwe "boskaart" veroorzaakt grote onrust bij eigenaars van bouwgronden

De plannen van de Vlaamse regering om zonevreemde bossen beter te beschermen, veroorzaken onrust bij eigenaars van bouwgronden. Die zien plots dat op hun bouwgrond (voorlopig) niet meer mag gebouwd worden. "Bij de selectie is geen rekening gehouden met het mogelijke waardeverlies voor de eigenaars", zegt de Vlaamse Confederatie Bouw.

Vorig jaar bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de bescherming van ruim 12.000 hectare zonevreemde bossen. Dat zijn bossen die in wezen een andere ruimtelijke bestemming hebben -bijvoorbeeld bouwgrond, industriezone, recreatiegebied- maar die de regering toch wil beschermen tegen mogelijke kap.

Onlangs werd op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de nieuwe kaart gelanceerd van de "meest kwetsbare waardevolle bossen". Daarop zijn die bossen ingevuld die de Vlaamse regering wil beschermen. En daaruit blijkt dat heel wat bouwgronden plots niet meer kunnen gebruikt worden omdat ze ingekleurd staan als beschermd bos. De kaart kan u hier raadplegen, maar de website is al de hele dag moeilijk bereikbaar door de grote belangstelling.

In Vlaanderen ligt nog zo'n 40.000 hectare bouwgrond onbebouwd, 1.600 hectare daarvan is nu geschrapt voor bosbescherming. "Het Journaal" trok naar een van de getroffen eigenaars, Hans De Vadder. Hij heeft een voorschot betaald voor zijn stuk bouwgrond in bosgebied in Rotselaar. Die koop zal waarschijnlijk niet doorgaan.

"Geen rekening gehouden met eigenaars"

Volgens directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw Marc Dillen dreigen tienduizenden eigenaars hun gronden niet meer te kunnen benutten waarvoor zij die hebben aangekocht. De organisatie van de bouwsector zegt dat met hun belangen geen rekening is gehouden.

"De sites werden enkel geselecteerd op basis van biologische en historische criteria. Zo werd onder meer onderzocht of het bosfragment nog voorkwam op de topografische kaarten van Ferraris uit de jaren 70 van de 18e eeuw. Als dit het geval is, krijgt het bosfragment een hoge beschermingsscore. Bij de selectie werd geen rekening gehouden met het mogelijke waardeverlies voor de eigenaars, noch met economische belangen."

Nog niet definitief

Definitief is de kaart nog niet. Van 16 mei tot en met 14 juli loopt een openbaar onderzoek. Tot dan heeft u als eigenaar de tijd om opmerkingen in te dienen. Dat kan via het online geoloket, op de website van Natuur en Bos. Er zijn in elke gemeente ook papieren formulieren beschikbaar. Daarna volgt een beslissing over definitieve bescherming.

"Maar wie daardoor te maken krijgt met een bouwverbod, kan pas een schadevergoeding krijgen na bestemmingswijziging naar waardevol en kwetsbaar bosgebied en dit kan al snel twee jaar duren. Eigenaars kunnen het waardeverlies dus slechts na verloop van jaren recupereren. Bovendien zal de schadevergoeding slechts een deel van het reële waardeverlies dekken", stelt de Vlaamse Confederatie Bouw.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) benadrukt dat het openbaar onderzoek nog loopt. "De bedoeling is dat als er zorgen zijn, er bezwaren worden ingediend. We zullen die met grote zorg bekijken voor we een definitieve beslissing nemen." Volgens de minister is het geen evidente zaak om de verschillende belangen -ontbossing tegengaan versus de rechten van de eigenaars- met elkaar te verzoenen. "De weg die ik wil bewandelen, is die van de redelijkheid."

Ook BOS+ is ontevreden

Ook natuurorganisatie BOS+ is trouwens kritisch voor de nieuwe kaart. "Heel wat grote, écht waardevolle en zéér bedreigde bossen uit de vorige versie van de kaart (juni 2016) zijn geschrapt en vervangen - om de aangekondigde totaaloppervlakte van ca. 12.000 hectare overeind te houden? - door duizenden piepkleine snippertjes, die je bezwaarlijk als bos kan beschouwen", zo klagen ze aan.

"Het gevolg is dat de kleine bos- (en houtkant)eigenaar het gelag betaalt, terwijl de grote projectontwikkelaars - met dank aan de Vlaamse Regering - de dans ontspringen."

Meest gelezen