Wallonië verbiedt het onverdoofd slachten van dieren

Vanaf juni volgend jaar wordt het onverdoofd slachten van dieren verboden in het Waalse Gewest. Voor ritueel slachten om godsdienstige redenen is er een uitstel tot september 2019. Ook in Vlaanderen is er een akkoord om het onverdoofd slachten te verbieden vanaf januari 2019, maar dat moet nog wel worden goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Het gaat om een voorstel van Josy Arens (CDH) en Christine Defraigne (MR). De vertegenwoordigers van de joodse en islamitische godsdiensten wilden de stemming tegenhouden door te vragen dat het parlement in Namen eerst nog een advies zou inwinnen van de Raad van State, maar de vergadering is daar niet op ingegaan.

Vanmiddag heeft het Waalse Parlement dan vrijwel unaniem het voorstel goedgekeurd. Enkel de extreemlinkse PTB, de Franstalige vleugel van de PVDA, onthield zich.

Concreet mogen dieren in slachthuizen in Wallonië vanaf juni volgend jaar enkel nog verdoofd geslacht worden. Voor het ritueel slachten begint dat in september 2019.

In Vlaanderen zijn de meeste politieke partijen het eens om het onverdoofd slachten vanaf januari 2019 te verbieden. Dat moet nog wel worden goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. 

Ook Waalse regels voor religieuze instellingen

Het Waals Parlement heeft ook een decreet goedgekeurd dat verplichtingen oplegt aan instellingen van de zes erkende godsdiensten. Dat zijn het katholicisme, het protestantisme, het anglicanisme, het jodendom, het orthodoxe christendom en de islam.

Er komt een kadaster van religieuze instellingen en bedienaars van erediensten moeten voortaan Frans kennen en een verklaring ondertekenen waarin ze de grondwet en de democratische waarden van ons land respecteren. Ook de financiering vanuit het buitenland wordt aan banden gelegd.

Meest gelezen