28 euro meerkosten bij slimme meter, "maar baten overstijgen de kosten"

Als de slimme meter overal geïnstalleerd wordt, zal de samenleving daarmee 336 miljoen euro besparen bij een uitrol over 20 jaar, of 393 miljoen euro bij een versnelde uitrol over 10 jaar. Dat heeft de VREG berekend. Voor gezinnen zullen de directe meerkosten per jaar wel 28 euro zijn. "Al overstijgen de baten voor de maatschappij de kosten ruimschoots", klinkt het.

De VREG, de Vlaamse energieregulator, heeft op vraag van de Vlaamse regering een kosten-batenanalyse gemaakt over de invoering van zogenoemde slimme meters. Dat zijn digitale toestellen waarmee gebruikers op elk moment hun verbruik van gas en/of elektriciteit kunnen volgen. De toestellen kunnen ook vanop afstand worden gelezen door de netbeheerders (Eandis en Infrax), waardoor het overbodig wordt personeel op pad te sturen om de meterstand op te nemen.

De Vlaamse regering wil deze slimme meters geleidelijk aan invoeren vanaf 2019. Ze wou wel eerst een analyse van de VREG en die is nu dus klaar. De VREG raamt de winst voor de samenleving op 336 miljoen euro bij een uitrol over 20 jaar, of 393 miljoen euro bij een versnelde uitrol over 10 jaar. Maar dat tweede scenario is minder waarschijnlijk.

De VREG stelt, net zoals de Vlaamse regering, voor om de uitrol te beginnen bij eigenaars met zonnepanelen, en bij mensen met een budgetmeter. Die groepen zouden al vanaf 2019 overstappen. De overige gezinnen, en de bedrijven, zouden over een periode van 15 jaar geleidelijk aan overschakelen, vanaf 2024. Dat zou dan gebeuren op het moment dat ze aan nieuwbouw of renovatie doen, of op het moment dat de meter vervangen moet worden.

Wie zal dat betalen?

De kosten van de slimme meters zullen terecht komen bij de distributienetbeheerders: zij zijn het die de meters plaatsen. De distributienetbeheerders zullen dat doorrekenen aan hun klanten, via een hoger distributienettarief. De VREG schat de jaarlijkse meerkosten voor een gezin op een kleine 28 euro per jaar: ruim 16 euro voor elektriciteit en 11,5 euro voor gas. Daar staat tegenover dat gezinnen hun gedrag wellicht zullen wijzigen omdat ze in real time hun energieverbruik kunnen zien. De VREG verwacht dat gezinnen zullen besparen door minder energie te verbruiken of door energie te verbruiken tijdens de daluren, als elektriciteit goedkoper is. De regulator zet geen precies bedrag op die besparing.

De VREG ziet allerlei voordelen aan de invoering van de slimme meter. De meter is een platform voor innovatie, omdat hij allerlei toepassingen mogelijk zal maken. Fraude met de meters of met groenestroomcertificaten zal veel sneller kunnen worden opgespoord. Bepaalde technische kosten zullen wegvallen, zoals de meteropname of de installatie en de-activatie van budgetmeters (de slimme meter kan de functie van de budgetmeter overnemen). Er zullen veel minder betwistingen zijn bij een verhuis en de daarmee gepaard gaande overdracht van de energie-aansluiting. En vooral, gezinnen en bedrijven zullen hun gedrag bijsturen. De VREG gaat uit van een energiebesparing van gemiddeld 1,8 procent.

Als conclusie stelt de VREG dat de verrekende baten voor de maatschappij de kosten ruimschoots overstijgen.