Bellot: "130 km/u moet ook kunnen, onder strikte voorwaarden"

Als er variabele snelheden op de autosnelwegen komen, moet het mogelijk zijn om bepaalde plaatsen de snelheid te verhogen tot 130 kilometer per uur. Dat zegt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in een reactie op de studie van BIVV. Dat kan wel enkel onder strikte voorwaarden en na een specifiek onderzoek. "Een verhoging van de snelheid als algemene maatregel is niet aan orde."

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) publiceert een studie waaruit blijkt dat het verkeer op autosnelwegen een pak vlotter en veiliger kan als de snelheidslimiet verlaagd wordt in functie van de verkeersdrukte. Het onderzoek kwam er op vraag van federaal minister van Jacqueline Galant (MR), de voorganger van minister Bellot.

Een verhoging van de snelheidslimiet wordt in de studie van BIVV niet compleet onder tafel geveegd. Er zijn wel te veel nadelen aan verbonden op het vlak van verkeersveiligheid en milieu, in verhouding tot de tijdswinst die het zou opleveren.

Minister Bellot laat wel verstaan dat een debat over variabele snelheid niet alleen moet gaan over een verlaging, maar ook over een verhoging ervan. Dat moet kunnen "onder zeer strikte voorwaarden": op zeer specifieke plaatsen en zeer specifieke tijdstippen, als onderzoek aantoont dat er daar maar weinig ongevallen zijn.

"In verkeersvlotte en niet-ongevalsgevoelige zones wil ik in de mogelijkheid voorzien om bepaalde stroken van de autosnelwegen onder 130 km/u te plaatsen", staat vermeld een mededeling van de minister. "Maar indien zulks nodig blijkt, zou de snelheid op bepaalde stroken ook op 110 km/u kunnen worden teruggebracht." Het zou dan aan de gewesten zijn om daarover te beslissen.

Bellot beklemtoont dat een hogere snelheidslimiet als algemene maatregel absoluut niet aan de orde is.

"Verder inzetten op variabele snelheden"

Minister Bellot ziet de studie ook als een aanmoediging om verder te blijven inzetten op een systeem van variabele snelheden op de autosnelwegen. Hij zal de studie aan de mobiliteitsministers van de verschillende gewesten bezorgen en samen met hen bespreken.

Meest gelezen