Bonte: "Hoofddoek bij politie? Mij niet gelaten"

De lokale politiekorpsen zouden zelf moeten kunnen beslissen of ze hoofddoeken toelaten als deel van het uniform van agentes. Dat zegt de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (SP.A), in "Terzake".

Bonte zegt dat de politie een afspiegeling moet zijn van de lokale bevolking. "Een van de topics die altijd terugkomen, onder meer bij het vraagstuk van deradicalisering,  is de representativiteit of het gebrek daaraan van de politie en de veiligheidsdiensten in verhouding tot de gewijzigde populatie", zegt Bonte.

"Ik zou dromen van een situatie zoals in Amsterdam waar men 18 procent agenten van allochtone afkomst in het korps heeft. Bij ons liggen die cijfers fundamenteel lager. Ik ben er absoluut voorstander van dat we alles op alles zetten om de politiediensten representatief te maken voor de bevolking waarvoor ze diensten verlenen en als een hoofddoek daar nodig of nuttig voor is, dan mij niet gelaten", stelt Bonte.

Hij stelt wel dat een beslissing daarover aan de lokale politiediensten moet worden overgelaten. "Wij hebben in België zeer goed georganiseerde lokale politie-organisaties die effectief zeer precies kunnen inspelen op de uitdagingen van de samenleving."

Volgens Bonte zou de lokale politie trouwens veel meer onafhankelijkheid moeten krijgen om zelf te rekruteren en zelf mee het korps diverser te maken. Dat kan momenteel niet, onder meer door problemen over het statuut van de agenten en premiestelsels.

Meest gelezen