Meer begeleiding van kinderen met beperking in gewoon onderwijs

De Vlaamse regering trekt 15 miljoen extra uit voor de begeleiding van kinderen met een beperking die in een gewone school les volgen, via het M-decreet. Medische attesten worden overbodig en meer leerlingen krijgen een begeleiding op maat.

De bedoeling van het M-decreet is meer kinderen met een beperking in de gewone school les te laten volgen. Tot nu toe konden de scholen daarvoor rekenen op de expertise van leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs. Of een kind en de school waarin het les volgde in aanmerking kwamen voor begeleiding, werd bepaald aan de hand van een medisch attest. Dat model wordt nu verlaten.

Vanaf 1 september wordt die ondersteuning overgenomen door nieuwe regionale ondersteuningsnetwerken waarin de expertise gebundeld wordt en zullen de scholen samen met de ouders en het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) uitzoeken wat een kind nodig heeft op basis van de reële onderwijsbehoefte.

"Voor sommige kinderen kan de nood aan zorg heel verschillend zijn, afhankelijk van de situatie  waarin ze zich bevinden", zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Ik wil echt dat er meer flexibiliteit ontstaat voor scholen om samen met de CLB's en de ouders te zoeken naar de beste begeleiding op maat."

Middelen

Door de hervorming komen meer leerlingen in aanmerking voor aangepaste begeleiding. Crevits trekt daarvoor jaarlijks 107 miljoen euro uit. Wat de verdeling van die middelen betreft, zal er een "voorafname" gebeuren voor welbepaalde groepen leerlingen. Het gaat dan specifiek om leerlingen met een verstandelijke of motorische beperking en voor blinde of dove leerlingen. Voor hen wordt gewerkt met "rugzakfinanciering", een budget voor ondersteuning dat ze als een rugzakje kunnen meepakken.

Voor de andere leerlingen met een zorg- of ondersteuningsnood worden de middelen verdeeld volgens een 70/30-verdeelsleutel, 70 procent op basis van de leerlingenaantallen en 30 procent op basis van aantal geattesteerde zorgnoden. Het Gemeenschapsonderwijs is niet tevreden met die verdeling omdat het zal moeten inleveren. Er komt wel een overgangsperiode.

Meest gelezen