Trager rijden bij druk verkeer = sneller thuis

Het verkeer op de autosnelwegen kan een pak vlotter en veiliger verlopen als er trager gereden wordt. Als de toegelaten snelheid bij druk verkeer verlaagd wordt, levert dat niet alleen tijdswinst op voor de automobilisten, het is ook gunstiger voor het milieu. Dat blijkt uit een studie van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Een verhoging van de snelheidslimiet zou dan weer te veel nadelen opleveren.

Voormalig minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) bestelde vorig jaar een onderzoek bij het BIVV naar een aanpassing van de snelheidslimiet op autosnelwegen. Doel: nagaan of dat de veiligheid verbetert, de files vermindert en het milieu positief beïnvloedt. Het BIVV onderzocht verschillende scenario's, en daaruit blijkt nu dat een "progressieve daling van de snelheidslimiet de beste resultaten oplevert, vooral tijdens de spitsuren."

Concreet: op bepaalde momenten van de dag, vooral tijdens de spitsuren, kan op filegevoelige plaatsen een limiet worden ingesteld van bijvoorbeeld 90 kilometer per uur. Als de wegen erg verzadigd is, kan de snelheid nog lager gebracht worden, naar 70 tot desnoods 30 kilometer per uur. Dynamische verkeersborden zullen de automobilisten daarvan op de hoogte brengen.

Het resultaat: de file in de spits neemt af met 30 procent, het aantal doden met 6 procent en de uitstoot van fijn stof met 7 procent. De gemiddelde snelheid van de voertuigen zou verhogen van 44 naar 57 kilometer per uur.

Wat zijn de gevolgen?

Verkeersveiligheid: 6 procent minder doden

  • Omdat de snelweg aantrekkelijker wordt, zal een deel van het nationale verkeer zich daarnaar verplaatsen. Met een algemene betere verkeersveiligheid tot gevolg, want er gebeuren meer ongevallen op het secundair wegennet
  • Tijdens de spits: 3 procent minder ongevallen en 6 procent minder verkeersdoden
  • Tijdens de daluren: 5 procent minder ongevallen en 2 procent minder verkeersdoden


Mobiliteit: 30 procent minder file

  • Tijdens de spits: de 610 kilometer file waarin minder dan 35 kilometer per uur gereden wordt, daalt naar 420 kilometer per uur. De gemiddelde snelheid van alle voertuigen samen gaat van 44 kilometer per uur naar 57 kilometer per uur.
  • Tijdens de daluren: dynamische verkeersborden worden alleen gebruikt op drukke momenten, dus is er geen invloed op de mobiliteit tijdens de daluren
     

Milieu: 7 procent minder fijn stof

  • Tijdens de spits: de uitstoot van stikstofoxide en fijn stof daalt met 7 procent, de organische deeltjes met 19 procent.
  • Tijdens de daluren: het aantal vervuilende stoffen neemt eveneens af, maar in mindere mate

 

Niet meer van rijstrook veranderen

Een progressieve verlaging van de snelheid zou volgens het BIVV nóg beter kunnen werken met aanvullende maatregelen zoals een verbod om van rijstrook te veranderen (behalve aan de op- en uitritten) en de weggebruikers te laten voorsorteren vóór de verkeerswisselaars.

Momenteel bedraagt de snelheid op een verzadigde autosnelweg vaak 20 kilometer per uur, doordat voertuigen van rijstrook wisselen of invoegen en door de verschillen in snelheid op de verschillende rijstroken.

Hoewel het een tegenspraak lijkt, toont de studie aan dat een lagere snelheidslimiet, in combinatie met het verbod om van rijstrook te veranderen, zou leiden tot een verhoging van de werkelijke snelheid.

En een hogere snelheidslimiet?

De studie onderzocht ook het scenario waarin de snelheidslimiet opgetrokken zou worden naar bijvoorbeeld 130 kilometer per uur. Volgens het BIVV is de positieve impact echter beperkt. Tijdens de spitsuren is het wegennet sowieso al verzadigd en heeft het weinig nut om de snelheid te verhogen. Ook tijdens de daluren geldt die conclusie.

's Nachts is er wel tijdswinst, maar wel ten koste van het milieu (6 procent meer uitstoot van CO en 3 procent meer fijn stof).  Daarnaast is er zeer weinig verkeer 's nachts, waardoor de tijdswinst in realiteit miniem is, in vergelijking met de totale tijd die we dagelijks doorbrengen in het verkeer.

De volledige BIVV-studie kunt u raadplegen via "lees meer" of via deze link.

Meest gelezen