Verkeersprofessor: "Niet fair dat BIVV doet geloven dat trager rijden hoera-oplossing is"

Chris Tampère, hoogleraar Verkeer en Infrastructuur aan de KUL, heeft zware bedenkingen bij het rapport van het BIVV, waaruit zou blijken dat het verkeer op snelwegen vlotter zal verlopen mochten we trager rijden. "Het is niet fair dat het BIVV dit als een hoera-oplossing naar voren schuift."
Nicolas Maeterlinck

Het lijkt nochtans even eenvoudig als briljant: als we tijdens de spits met zijn allen trager rijden op de autosnelwegen, dan zal het verkeer vlotter verlopen en zijn we sneller thuis. 

Concreet: op bepaalde momenten van de dag, vooral tijdens de spitsuren, kan op filegevoelige plaatsen een limiet worden ingesteld van bijvoorbeeld 90 kilometer per uur. Als de wegen erg verzadigd is, kan de snelheid nog lager gebracht worden, naar 70 tot desnoods 30 kilometer per uur. Het resultaat, althans volgens het BIVV: de file in de spits neemt af met 30 procent, het aantal doden met 6 procent en de uitstoot van fijn stof met 7 procent. De gemiddelde snelheid van de voertuigen zou verhogen van 44 naar 57 kilometer per uur.

"Ik ben het niet eens met het uitgangspunt"

Maar professor Tampère gelooft niet in de bevindingen van het BIVV, althans niet wat de impact op de files betreft. "Het uitgangspunt van dat rapport is dat lagere snelheid automatisch meer capaciteit en minder files genereert en dat hebben ze vertaald naar de impact in heel België. Maar mijn probleem is dat ik het niet met dat uitgangspunt eens ben", countert hij dat onderzoek in "De wereld vandaag". Volgens Tampère is het verband tussen de toegelaten snelheid en de capaciteit, zeker bij knelpunten op snelwegen (afritten, verkeerswisselaars,...) immers moeilijk te berekenen. 

"Het Verkeerscentrum beschikt over enkele specifieke modellen die veel betrouwbaarder zijn, en zij hebben al eens de berekening gemaakt voor de Grote Ring rond Brussel. Conclusie: zij kwamen tot 2 à 6 procent tijdswinst, toch al iets heel anders dan de 30 procent van het BIVV."

"Experimenten in buitenland spreken studie BIVV ook tegen"

Bovendien, zo beklemtoont Tampère, hebben buitenlandse experimenten met een lagere snelheidslimiet uitgewezen dat het geen soelaas biedt voor de files. "In Nederland is er op verschillende plaatsen gespeeld met vaste en variabele snelheidslimieten, maar op ingewikkelde wegen (waarmee hij opnieuw doelt op afritten, knooppunten, nvdr..) gaf dat maar liefst 13 tot zelfs 45 procent meer verliestijd", argumenteert hij. 

Patrick Potgraven van de Nederlandse Verkeersinformatiedienst VID, sluit zich bij Tampère aan. "De optimale snelheid om zoveel mogelijk verkeer te kunnen verwerken, ligt op bijna 90 kilometer per uur. Als je het verkeer dwingt om nog trager te rijden, dan is de doorstroming niet optimaal. Gevolg: meer files", legt hij uit op Radio 2. Hij raadt dan ook aan om "zeker twee keer na te denken om dergelijke maatregelen in te voeren". 

Tampère wijst er nog op dat strenge controles op het naleven van de snelheidslimiet ook nadelige gevolgen kunnen hebben op de doorstroming op het verkeer: "wie een gaatje ziet, durft niet langer even te versnellen om ertussen te schuiven. Men gaat remmen en wachten op een volgend gaatje, en iedereen weet dat remmen files veroorzaakt."

"Niet laten uitschijnen dat alles kan"

Volgens professor Tampère zullen we moeten kiezen tussen meer veiligheid, maar dan ook meer tijdverlies in de files, "zeker met de maatregelen die het BIVV voorstelt", of voor vlotter en sneller verkeer, wat dan wel meer ongelukken, doden en zwaargewonden met zich mee kan brengen.

"Dit is een keuze die wij als maatschappij moeten maken", beklemtoont hij. "Dat is een fair maatschappelijk debat. Maar wat níét fair is: laten uitschijnen dat beide kunnen en dat dit zelfs een hoera-oplossing is." Duidelijke taal aan het adres van het BIVV. 

Meest gelezen