Weyts: "Nog meer doden voor enkele minuten winst is onaanvaardbaar"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) laat geen spaander heel van de piste om de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen tot 130 kilometer per uur, waar zijn federale collega François Bellot (MR) onder strikte voorwaarden voorstander van is. "We kampen in Vlaanderen nu al met de schande van 400 verkeersdoden op één jaar tijd. Nog meer doden tellen om een paar minuten tijd te winnen, is voor mij onaanvaardbaar", reageert minister Weyts. Ook zijn Waalse collega Maxime Prévot (CDH) schiet het idee af.

Uit een onderzoek van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) blijkt dat het verkeer op de autosnelwegen een pak vlotter en veiliger kan verlopen als de snelheidslimiet verlaagd wordt in functie van de verkeersdrukte. De lagere snelheidslimiet zou niet alleen tijdswinst opleveren voor de autobestuurders, maar zou ook een gunstig effect hebben op het milieu.

Volgens minister Weyts komen die resultaten neer op het Vlaams beleid in de praktijk. "Vandaag is er al zo een 200 à 250 km autostrade uitgerust met deze variabele snelheidsaanduidingen", weet Weyts. "Wanneer de werkzaamheden aan de Ring rond Brussel starten, zal ook hier variabele snelheid worden ingevoerd."

Het is de minister echter "een raadsel" hoe minister Bellot op basis van deze en andere studies kan concluderen om de snelheid te verhogen. Die MR-minister schuift zo'n verhoging niet als algemene regel naar voren, maar ziet het als mogelijkheid op zeer specifieke plaatsen en op zeer specifieke tijdstippen, na een accidentologie-onderzoek.

"We wéten dat een verhoging naar 130 kilometer per uur zal leiden tot meer verkeersdoden", stipt Weyts aan. "We hadden al het onderzoek van het BIVV, dat zwart op wit voorspelt dat tien kilometer per uur sneller rijden, jaarlijks 25 extra dodelijke slachtoffers geeft. Nu hebben we ook de slechte ervaring in Nederland, waar het aantal verkeersdoden op wegen waar je 130 mag, op één jaar tijd verdrievoudigd is. In Nederland gaan er om die reden nu stemmen op om die 130 km per uur alsjeblief terug te draaien."

"Een erg slecht idee"

Ook de Waalse minister van Verkeer Maxime Prévot (CDH) schiet het voorstel af om op sommige plaatsen 130 kilometer per uur toe te laten. Hij noemt het een "erg slecht idee". Het zou het risico op zware ongevallen immers doen toenemen, zoals alle specialisten bevestigen, haalt minister Prévot aan.

Hij wijst er ook op dat variabele snelheden -de snelheid verlagen of verhogen in functie van de drukte- op de autosnelwegen een bevoegdheid van de gewesten zijn. Prévot is daar in principe een voorstander van, maar hij waarschuwt voor de hoge kostprijs. "De volledige 850 kilometer Waalse snelwegen uitrusten met variabele borden zou meer dan 125 miljoen euro kosten. Er zou immers minstens een bord na elke oprit in elke richting moeten staan."

Er lopen momenteel studies naar de inplanting van dynamische borden waar die het meeste nut zouden hebben, zoals rond de grote steden zoals Namen, Luik, Charleroi en de buurt van Brussel. "Dat zou toelaten om de kosten te drukken", luidt het.

Meest gelezen