"Veel wilskracht nodig als Jurgen Van den Broeck boer wil worden"

Wielrenner Jurgen Van den Broeck (34) stopt na dit seizoen met koersen. Welke richting zijn carrière hierna uitgaat, is nog niet zeker maar landbouwer is één van de opties. Hij is opgegroeid in een landbouwersmilieu en wil nu bijzonder graag grond gaan bewerken in de Antwerpse Kempen. Maar vanuit het niets de stap naar de landbouw zetten. Kan dat vandaag nog?
2017 Tim de Waele

“Het is mogelijk maar het zal veel inspanning vragen en je hebt vooral heel veel wilskracht en doorzettingsvermogen nodig”, zegt Sam Magnus van de “Groene Kring” die jongere boeren in de Vlaamse land- en tuinbouwsector vertegenwoordigt.

“In de landbouwsector zijn er een 200-tal starters per jaar, maar de meerderheid van die starters neemt gewoon een familiebedrijf over. Bovendien stoppen veel meer landbouwers dan dat er nieuwe landbouwers beginnen.” Landbouwgrond vinden, blijkt het grootste probleem te zijn voor jonge boeren die niet kunnen rekenen op landbouwgrond binnen de familie. “De gronden staan onder druk vanuit verschillende hoeken, vooral door bebouwing en industrie. Gelukkig is er een goede pachtwetgeving waardoor het pachten van landbouwgrond nog altijd een oplossing kan zijn”, verduidelijkt Sam Magnus. Uiteraard zijn er ook vormen van landbouw die minder grond vereisen. Sierteelt en serrelandbouw, bijvoorbeeld.

Kapitaal en een plan

Kapitaal is een andere beslissende factor. “Ik weet niet welk kapitaal Jurgen Van den Broeck heeft, maar je moet genoeg geld vinden om te kunnen investeren in het juiste bedrijf. Een mogelijk alternatief voor een lening bij de bank is crowdsourcing en aandelen kopen in een bestaande boerderij. Los daarvan moet je nog landbouwers vinden die hun levenswerk aan een jong iemand willen toevertrouwen.”

Naast wilskracht, grond en kapitaal heb je als jonge boer een sterk plan nodig. “Als beginnende boer moet je een zeer duidelijk en goed idee hebben van wat je wil doen, op welke manier en op welke schaal”, besluit Sam Magnus.

Of Jurgen Van den Broeck het echt meent met zijn landbouwersplannen, valt trouwens af te wachten. Zijn vriendin houdt het in een interview voorlopig liever bij een nieuwe ‘hobby’.

Meest gelezen