Groen: "Dit is amateurisme van de bovenste plank"

De oppositiepartijen zijn scherp voor de Vlaamse regering, nu minister-president Geert Bourgeois de kaart rond de bescherming van zonevreemde bossen weer intrekt. "Dit is amateurisme van de bovenste plank", zegt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman van Groen. Maar "op zich is het goed dat de boskaart ingetrokken is, want ze trok op niks", zegt Bruno Tobback (SP.A).

"Vlaanderen moet dingend zijn meest waardevolle bossen beschermen. Daarvoor hebben we nood aan een goede boskaart die de echt eeuwenoude waardevolle bossen beschermt. Minister Schauvliege heeft dit dossier volledig verknoeid", zegt Elisabeth Meuleman (Groen).

"Door politiek getouwtrek en koehandel is de broodnodige kaart een gedrocht geworden. 4.000 van de 12.000 ha van de oorspronkelijke kaart van de grootste en meest kwetsbare stukken zijn er uitgehaald. Er zijn allerlei kleinere bossnippers bijgekomen. Het resultaat is een slechte kaart en grote onzekerheid voor grondeigenaars en de natuur."

"Minister Schauvliege slaagt er als minister van Leefmilieu in om door haar amateurisme mensen te treffen en op die manier elk draagvlak voor natuurbeleid te doen slinken. Deze minister is stilaan zelf een natuurramp", besluit Meuleman.

Tobback: "Die kaart trok op niks"

"Die kaart trok op niks", zegt SP.A-parlementslid Bruno Tobback. "Op zich is het dus een goede zaak dat ze ingetrokken wordt". Tobback hoopt dat minister Schauvliege nu werk maakt van een "echte kaart, met objectieve gegevens" en zorgt "voor de nodige begeleidende maatregelen". 

Hij hoopt dat er snel een goede boskaart komt. "In Vlaanderen is er 40.000 ha zonevreemd bos, waarvan een groot deel zeer waardevol blijkt en bescherming verdient". Volgens Tobback moet de nieuwe kaart er op basis van objectieve gegevens komen, die de administratie ter plekke moet vaststellen. "Ga op het terrein. Zo groot is Vlaanderen niet. Men kan perfect gaan vaststellen waar welke bomen staan".

Tobback pleit voor "begeleidende maatregelen" en eerlijke compensaties voor mensen die getroffen zouden worden. "Net zoals bij de betonstop, waar uiteindelijk 40.000 bouwgronden niet bebouwd zullen kunnen worden, moet je ervoor zorgen dat de mensen niet enkel onteigend worden, maar ook eerlijk vergoed worden, zonder dat je anderzijds speculatie in de hand werkt."

SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke heeft dan weer vragen bij de samenhang van de Vlaamse regering. "De minister-president die intervenieert in de bevoegdheid van één van zijn vakministers zonder dat deze van iets weet? Dat is ongezien", zegt Vandenbroucke.

"Het schouwspel van vandaag toont aan dat deze regering niet in staat is om een natuur- en bosbeleid te voeren dat rechtszekerheid biedt en onze bossen beschermt. Ze heeft er zelfs geen begin van een visie op. Daarnaast is ook duidelijk dat het wantrouwen tussen de regeringspartijen totaal is", aldus Vandenbroucke, die over de kwestie een actualiteitsdebat wil in het Vlaams Parlement.

Meest gelezen