Minimum­dienstverlening bij spoor stapje dichterbij: goedkeuring door ministerraad

De ministerraad heeft het licht op groen gezet voor een gegarandeerde dienstverlening bij het spoor. Het wetsontwerp moet nu nog langs de Raad van State en het parlement.

Er is al langer sprake van de invoering van een minimale dienstverlening. Omdat de sociale partners het niet eens raken, besliste de regering na twee jaar zelf een regeling goed te keuren.

"In december had ik aangekondigd dit dossier weer in handen te nemen na twee jaar onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers van het spoor, zonder resultaat", zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR). "In dit gevoelige dossier is het mijn voortdurende bekommernis om een evenwichtig voorstel op te stellen dat het stakingsrecht respecteert, maar ook het recht om te werken verdedigt."

Premier Charles Michel (MR) staat hem bij. "Het recht op mobiliteit om naar het werk of naar school te gaan of om zich te verplaatsen, is van essentieel belang. Dit wetsontwerp vertrekt van het principe dat een openbare dienst permanent, regelmatig en ononderbroken moet kunnen worden gegarandeerd, zonder dat het stakingsrecht wordt geschonden."

Meest gelezen