Italië verplicht vaccinaties tegen 12 besmettelijke ziektes

De Italiaanse regering heeft beslist dat kinderen tegen 12 besmettelijke ziektes moeten zijn ingeënt voor ze op een staatsschool kunnen worden ingeschreven. Het aantal besmettingen met mazelen in het land is dit jaar maar liefst verdrievoudigd in vergelijking met heel vorig jaar.
AP2008

Tot nu toe mochten Italiaanse ouders zelf kiezen of ze hun kinderen al dan niet laten inenten. Dit jaar is echter een probleem gerezen: tijdens de eerste vier maanden zijn al 2.395 gevallen van mazelen geregistreerd, in vergelijking met 840 in 2016 en 250 in 2015. 

Het aantal tweejarige kinderen dat tegen mazelen is gevaccineerd bedraagt nu minder dan 80 procent, heel wat minder dan de 95 procent die door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wordt aanbevolen. Premier Paolo Gentiloni wijt de afname van het aantal inentingen aan allerhande niet-wetenschappelijke theorieën die meer en meer ingang vinden. 

Daarom maakt de regering 12 vaccinaties verplicht: polio, difterie, tetanus, hepatitis B, hersenvliesontsteking B, hersenvliesontsteking C, mazelen, bof, rodehond, kinkhoest en waterpokken.

Kinderen tot zes jaar oud die niet worden ingeënt, mogen niet naar school. In Italië mogen kinderen vanaf hun derde naar de staatsschool, maar ze zijn pas leerplichtig vanaf hun zesde. Ouders die niet-gevaccineerde kinderen vanaf hun zesde naar school sturen, riskeren een forse boete.

In België is maar één inenting echt verplicht, namelijk die tegen polio. Voor de rest beveelt Kind en Gezin een vaccinatieschema aan: tegen difterie, tetanus, kinkhoest, hersenvliesontsteking B, hepatitis B, pneumokokken, het rotavirus, mazelen, bof, rodehond, hersenvliesontsteking C en baarmoederhalskanker.

Meer informatie vindt u op de website van Kind en Gezin.

Meest gelezen