België verbaasd over Europese vraag voor betere begrotingscontrole

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt is verbaasd dat de Europese Commissie ons land om meer inspanningen vraagt om de begrotingsdoelstellingen te halen. Dat staat niet in de officiële communicatie, zegt de minister, maar EU-commissaris Marianne Thyssen heeft wel aanbevelingen.
Nicolas Maeterlinck

Was de beoordeling van de Belgische begroting door de EU-Commissie dan "kantje-boordje", zoals EU-commissaris Marianne Thyssen (foto in tekst) vanmiddag zei, dan is minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) niet echt onder de indruk.

Over die kritiek is niets te lezen in de officiële communicatie van de EU aan België. Misschien is er meer gezegd op de persconferentie van de EU-Commissie, maar daar was ik niet aanwezig, aldus de minister. Hij hoopt alleszins meer te vernemen over die Europese kritiek.

Zelfs als de Commissie inderdaad 0,3% extra inspanningen vraagt van ons land, doet mij dat denken aan vorig jaar toen dat ook zo was, herinnert Van Overtveldt zich. Hij maakt zich sterk dat ons land het toen 0,3% beter gedaan heeft dan Europa gevraagd heeft en verwacht dat dat zich dit jaar dan zou herhalen.

Wel moeten we als Belgische regering misschien wel eens heel goed uitleggen aan de EU-Commissie wat onze plannen zijn inzake de begroting en hoe we we aan de bedragen komen waarop de begroting berekend is.

"Kantje-boordje", aldus EU-commissaris Thyssen

Thyssen hoopt dat de Belgische regering bij de begrotingscontrole de puntjes op de i zet. Er is onduidelijkheid over 0,3% van het bruto binnenlands product of in geld omgerekend 1,3 miljard euro maatregelen waar de EU-Commissie vragen bij heeft.

Het gaat dan om ontvangsten uit fraudebestrijding en fiscale regularisatie, die door Europa niet helemaal als realistisch worden beschouwd. Thyssen roept ons land ook op om nu eens eindelijk werk te maken van bindende afspraken over de begrotingen tussen de federale overheid en de regio's.

Wat haar eigen vakgebied betreft, geeft Marianne Thyssen België een veeg uit de pan omdat ons land erg slecht presteert inzake de opleiding en tewerkstelling van mensen met een migratieafkomst. Ook in de tweede generatie werken die minder en op een lager niveau en ons land valt daarmee binnen de EU uit de toon.

Meest gelezen