Belgische bisschoppen vragen "grote terughoudendheid" voor euthanasie

De Belgische bisschoppen roepen in verband met de vraag naar euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden op tot "grote terughoudendheid en volgehouden dialoog". Dat standpunt van de bisschoppen van België volgt op het nieuws dat het bestuur van de Belgische groep van de Broeders van Liefde onlangs besliste dat euthanasie mogelijk wordt in haar psychiatrische centra, zelfs voor wie niet-terminaal is.
archieffoto

De bisschoppen drukken hun grote waardering uit "voor de deskundigheid en de zorgvuldigheid waarmee zoveel mensen zich inzetten voor patiënten met een ernstige en langdurige psychiatrische aandoening". De Belgische kerkleiders zeggen ook te beseffen "hoe moeilijk en delicaat de begeleiding kan zijn van mensen in zo een schrijnende situatie."

Maar desondanks volgt een herhaling van het al gekende standpunt: "We kunnen niet akkoord gaan met de mogelijkheid om euthanasie toe te passen bij niet-terminale patiënten met een psychiatrische aandoening. We delen deze overtuiging met medeburgers over de ideologische grenzen heen."

"Het komt erop aan niet los te laten"

"Ons standpunt betekent geenszins dat we de lijdende mens in de steek laten", vervolgen de bisschoppen. "We zijn ons ervan bewust hoe groot het psychische lijden kan zijn en hoe radeloos en uitzichtloos een mens in deze situatie kan worden. Juist dan komt het erop aan hen nabij te blijven en niet los te laten. Dit vergt een specifiek palliatief zorgaanbod voor patiënten met therapieresistente psychische aandoeningen."

De Belgische bisschoppen besluiten met de vaststelling dat er een grens is en een verbod dat van oudsher geldt, al van het allervroegste begin van menselijk samenleven. "Als we daaraan raken, raken we aan de fundamenten zelf van de beschaving. Daarom roepen we op tot grote terughoudendheid en volgehouden dialoog."

Meest gelezen