Bourgeois: "Ik ben er niet om mensen gelukkig te maken"

"Ik ben er niet om mensen gelukkig te maken." Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgois (N-VA) na de kritiek die hij van de meerderheidspartijen CD&V en Open VLD kreeg na het intrekken van de beruchte boskaart, zonder dat minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) op de hoogte was. "Ik heb gewoon mijn plicht als regeringsleider gedaan."

Na lang onderhandelen stelde de Vlaamse regering vorige week de "boskaart" voor, een kaart van zonevreemde bossen die beschermd moesten worden. Bourgeois trok de kaart vrijdag alweer eigenhandig in na kritiek van perceeleigenaars die hun bouwgrond in bos zagen veranderen.

De kwestie zindert nog altijd na. Vooral het feit dat minister Schauvliege niet op de hoogte zou zijn geweest, veroorzaakt wrevel bij regeringspartijen CD&V en Open VLD. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zei in "De zevende dag" dat ze ontgoocheld was en "deze manier van werken" niet gewoon is van Bourgeois. Ook minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) gaf aan dat hij de demarche van Bourgeois maar matig wist te appreciëren.

In "De ochtend" op Radio 1 zegt minister-president Bourgeois vanmorgen dat hij er "niet is om mensen gelukkig te maken, maar wel om het regeerakkoord na te leven." "Ik laat de commentaar (van CD&V en Open VLD, nvr) voor hun rekening, ik ga hier niemand de Zwartepiet toespelen. Ik sta daarboven, dat is mijn stijl niet. Ik betreur alleen dat de focus nu ligt op de communicatie en niet meer op de inhoud."

"Wat is het probleem?"

Door zijn optreden vrijdag lijkt Bourgeois wel in de kaart te spelen van wat de oppositie al langer zegt over de boskaart: minister Schauvliege levert geen goed werk. Was het niet zijn plicht om de minister in te lichten? "Kijk, we hebben vrijdagochtend binnen de regering gepraat en vastgesteld dat de boskaart tot heel wat onrust leidde. Ik kondigde aan de zaak zelf te bekijken met specialisten. Conclusie: het moest worden bijgestuurd. Het is dan mijn plicht, mijn verantwoordelijkheid om als regeringsleider op te treden. Ik heb niet meer of niet minder gedaan dan dat", reageert Bourgeois.

Wat is er nu abnormaal aan dat een regeringsleider vertolkt wat er in de regering leeft, vraagt de minister-president zich af. "Iedereen was het er inhoudelijk over eens: er was commotie en chaos op het terrein, dat gevoel moest weg. Als er zaken mislopen, moet je de moed hebben om dat toe te geven. Het zou fout zijn om de zaken op hun beloop te laten. En het is dan mijn taak als regeringsleider om op te treden en bij te sturen. Wat is dan het probleem?"

CD&V-voorzitter Wouter Beke gaf aan dat de partij zich vandaag intern zal beraden. Moet Bourgeois nu ook geen signaal geven aan de christendemocraten? "Ik ben er niet om mensen gelukkig te maken. Ik ben er om het regeerakkoord uit te voeren", reageerde de minister-president laconiek. Bourgeois zegt ook dat hij afgelopen weekend met minister Schauvliege gepraat heeft, "maar het is niet mijn gewoonte om daar publiekelijk verklaringen over af te leggen."

Exit boskaart. En wat nu?

Exit de boskaart dus. Hoe moet het nu verder? Als het van minister-president Bourgeois afhangt, moeten er nu snel nieuwe stappen gezet worden. "Het regeringsbesluit over de kaart moet worden ingetrokken of opgeheven, naargelang de juridische mogelijkheden. Het openbaar onderzoek moet ook worden stilgelegd. Wat mij betreft keuren we dat deze week al goed. Dat hangt ervan af of het kabinet van minister Schauvliege daarover kan klaarmaken."

Bourgeois wil de kwestie dan opnieuw rustig bekijken. "Ik vind dat we naar andere criteria moeten gaan, oppervlaktecriteria. Het was de bedoeling dat het zou gaan om bosarealen van minstens 1 hectare. Maar zoals iedereen weet is het met die boskaart fout gelopen. Heel veel andere kleinere percelen zijn getroffen. We moeten binnen de regering bekijken hoe we dat gaan aanpakken."

"We moeten zonevreemde bossen op een doordachte manier aanpakken zonder dat we mensen treffen in hun rechtszekerheid, zonder dat we het draagvlak voor bosbeleid wegnemen. We moeten daarnaast ook ambitieus zijn in het aanleggen van nieuwe bossen."

In kranten uiten enkele burgemeesters hun vrees dat door het verdwijnen van de boskaart massaal aanvragen ingediend zullen worden om bomen te kappen. "Burgemeesters moeten wel weten wat ze willen", zegt Bourgeois. "Na de introductie van de boskaart waren ze ongerust omdat zoveel perceeleigenaars getroffen waren. En nu zijn er ongerust omdat ze bang zijn voor ontbossing. Niemand mag bomen kappen zonder toestemming. Dan zijn uitgerekend zij bevoegd om te beslissen over een toelating."

Meest gelezen