Onthuld: het geheime handboek van Facebook over seks, terreur en geweld

The Guardian heeft de hand kunnen leggen op de regels die Facebook hanteert om te bepalen wat gebruikers wel of niet op de sociaalnetwerksite kunnen plaatsen. Daaruit blijkt dat de mediareus gevoelige inhoud als geweld, haatdragende taal, terreur, porno, racisme en zelfverminking uiteenlopend modereert.

Meer dan honderd interne handleidingen, spreadsheets en schematische voorstellingen die een inkijk bieden op de manier waarop Facebook de uitspraken, foto's en filmpjes van gebruikers wikt en weegt: dat heeft The Guardian bemachtigd en grondig geanalyseerd. Onder de noemer "Facebook Files" pakt de Britse krant vandaag breed met het verhaal uit.

Uit de documenten blijkt dat de sociaalnetwerksite gevoelige onderwerpen vaak niet eenduidig modereert, maar dat vooral van de context laat afhangen. Zo classificeert Facebook doodsbedreigingen of oproepen tot geweld nu eens als "geloofwaardig" en dan weer als "ongeloofwaardig".

Een commentaar als "Someone shoot Trump" ("Schiet Trump neer") behoort tot die eerste categorie en kan niet door de beugel, "I hope someone kills you" ("Ik hoop dat iemand jou vermoordt") beschouwt Facebook als "ongeloofwaardig" en kan wel.

Zelfverminking en zelfdoding

Ook op vlak van zelfverminking en zelfdoding voert Facebook een opvallende politiek. "We zien hiervan steeds vaker video's opduiken, ook van zelfdoding", luidt een recente update van de regels over deze thematiek. "We willen mensen in nood die een poging tot zelfdoding ondernemen niet straffen of censureren. Experts hebben ons gezegd dat het voor de veiligheid van deze mensen het beste is dit te laten livestreamen zolang ze met hun kijkers in contact blijven."

"Wegens het risico op besmetting moeten we deze video's verwijderen zodra geen kans meer bestaat om de persoon in kwestie te helpen", gaat het voort. Facebook maakt wel een uitzondering voor "nieuwswaardige" video's en voor video's die deel uitmaken van een "bredere publieke dialoog". Zulke video's mogen wel blijven staan.

Niet-seksueel kindermisbruik

Opvallend: niet-seksueel kindermisbruik is niet automatisch een aanleiding om inhoud van Facebook te verwijderen. De sociaalnetwerksite laat foto's hiervan staan en markeert video's hiervan als "zorgwekkend". Enkel beelden die met "sadisme en verheerlijking" zijn geplaatst moeten verdwijnen.

Facebook hanteert deze regel omdat het foto's en video's van niet-seksueel kindermisbruik als mogelijk bewijs beschouwt. "Door de beelden te delen kan het kind worden geïdentificeerd en gered, maar we voegen bescherming toe om het publiek af te schermen." Dat laatste kan bijvoorbeeld een waarschuwing zijn dat een video "zorgwekkend" is.

Op vlak van dierenmishandeling voert Facebook een gelijkaardige politiek.

Naakt

Uit de documenten blijkt voorts nog dat "handgemaakte" kunst die naakt of seksuele activiteit uitbeeldt is toegestaan, maar digitaal geproduceerde kunst niet. Video's van een abortus mogen ook blijven staan, zolang ze geen naakt vertonen.

Het volledige dossier kan u nalezen op de website van The Guardian (Engels).

Meest gelezen