VS-Hooggerechtshof schrapt raciaal vastgelegde kiesafbakeningen

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft beslist dat de door de Republikeinen gedomineerde wetgevende macht van de staat North Carolina zich schuldig heeft gemaakt aan het ongrondwettelijk afbakenen van kiesdistricten om de stemmen van de zwarten af te zwakken.

North Carolina is een "swing state" waarbij de meerderheid naar het Republikeinse of het Democratische kamp kan overslaan. Elke stem kan het verschil maken, zelfs op plaatselijk niveau.

In 2011, nadat de toenmalige Democratische president Barack Obama zijn meerderheid in het Huis van Afgevaardigden had verloren, hertekende North Carolina met veel precisie de grenzen van kiesdistricten, om de Republikeinen meer voordeel te geven.

De achterliggende redenering is dat zwarten overwegend Democratisch stemmen en blanken eerder Republikeins.
North Carolina voerde voor de hoogste rechtsinstantie van de VS aan, geen partijdige strategie te hebben gevoerd, maar het Hof verwees de gecontesteerde grenzen met een meerderheid van vijf tegen drie stemmen naar de prullenmand.

Meest gelezen