Aantal insecten in Europa is sterk afgenomen

Een club van Duitse insectenkenners die op een wetenschappelijke manier insecten meten in een natuurreservaat in Noordwest-Duitsland, heeft in 24 jaar tijd een achteruitgang met 78 procent vastgesteld. De resultaten van hun onderzoek staan in Science, zo meldt Natuurpunt.

De Krefelder Entomologischen Vereind maakte voor de studie in het "Naturschutzgebied Orbroicher Bruch" gebruik van zogenaamde malaisevallen. Dat zijn tentvormige vallen waarbij alle insecten die per toeval in de tent komen, in een pot met een alcoholoplossing terechtkomen.

Terwijl men in 1989 in bloemrijke hooilanden nog één tot anderhalve kilo insecten ving, was dat in 2013 nog 300 gram. Ook de soortenrijkdom ging achteruit: in 1989 werden 143 soorten zweefvliegen gevangen, in 2013 waren er dat nog 104.

"We hebben nood aan meer natuurgebieden"

"We moeten ons daar zorgen over maken, omdat die insecten een belangrijke rol vervullen in onze natuur. Insecten zijn namelijk voedsel voor de vogels, de vleermuizen en andere diersoorten. Zonder insecten werkt de natuur niet én kunnen wij niet overleven", verduidelijkt Wim Veraghtert van Natuurpunt in "De ochtend" op Radio 1.

Als oorzaken van die achteruitgang denkt Veraghtert onder meer aan de verandering in het landgebruik, zoals het grootschalig gebruik van pesticiden. Ook de massa stikstof die neerdaalt op onze natuur heeft een nefaste invloed op de kwaliteit van hun overgebleven leefgebieden. Tel daar nog de klimaatverandering bij en je hebt een dodelijke cocktail", aldus Veraghtert. "We hebben nood aan meer natuurgebieden en een betere luchtkwaliteit. Zo kunnen we misschien het tij nog doen keren."

"Ook elders in Europa horen we onrustwekkende signalen", zegt Veraghtert. "In Groot-Brittannië gebeurt er al lang gestandaardiseerd onderzoek naar insecten. Uit het nachtvlindermeetnet dat daarvan deel uitmaakt, blijkt dat een aantal nachtvlindersoorten die nog steeds (vrij) algemeen zijn, een achteruitgang van meer dan 70 procent kenden. En ook bij ons is er niet veel reden voor optimisme."

Veel insectensoorten zijn bestuivers: belangrijk voor landbouwgewassen en onmisbaar voor de biodiversiteit. Maar er zijn ook insecten die dood hout opruimen of een prooidier zijn voor minder aangename insecten zoals bladluizen. Ook vormen insecten een belangrijke voedselbron voor andere dieren.

Meest gelezen