Trump eist dat NAVO-lidstaten meer betalen voor hun defensie

In zijn toespraak in het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel heeft VS-president Donald Trump de andere lidstaten gevraagd dat ze nu eindelijk hun beloofde bijdragen aan de alliantie gaan betalen. De NAVO-leiders kregen een ware bolwassing, volgens collega Jan Balliauw.
AFP or licensors

Trump had tijdens de campagne de NAVO "overbodig en niet meer van deze tijd" genoemd wat tot grote bezorgdheid had geleid bij de andere bondgenoten. Sindsdien was de retoriek wat bijgesteld in de richting van: het moet anders met de werking en vooral de financiering van de NAVO.

In zijn toespraak bij de inhuldiging van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel hamerde Trump opnieuw op dezelfde nagel. Volgens hem investeren 23 van de 28 lidstaten niet de beloofde twee procent van hun bruto binnenlands product in defensie en verzwakt dat de alliantie.

Meer nog: daarom moet de Amerikaanse belastingbetaler bijpassen en daar heeft Trump nu duidelijk genoeg van. Hij merkt op dat de VS de voorbije acht jaar meer aan defensie hebben uitgegeven dan de andere 27 lidstaten samen. 

Dat onevenwicht kan niet blijven bestaan, vindt Trump. Overigens beschouwt hij dat objectief van 2 procent van het bbp als het absolute minimum. De voorbije jaren is er door de lidstaten te weinig geïnvesteerd en er is dus een inhaalbeweging nodig. Trump noemde een bedrag van 119 miljard dollar, maar in ruil zou de alliantie dan wel veel sterker worden.

NAVO als instrument in strijd tegen terreur

De NAVO is dus voor Trump niet langer overbodig, maar moet net een instrument worden om de nieuwe dreiging van vandaag -die van het terrorisme- te bestrijden, zoals dat in het verleden met het communisme gebeurd is.

Trump begon overigens zijn toespraak door een ogenblik stilte te vragen voor de slachtoffers van de recente aanslag in Manchester. Hij had het over barbaarse daden en een walgelijke ideologie die erachter schuil gaat. 

Tegelijk wees de VS-president ook op de verantwoordelijkheid van de moslims om de extremisten voor altijd uit hun midden te verdrijven. Hij herhaalde zo zijn boodschap tot tientallen Arabische leiders enkele dagen geleden in Saudi-Arabië.

Volgens Trump staat de strijd tegen het terrorisme niet los van de ongecontroleerde immigratie, een ander heikel punt waar Trump het graag over heeft en waar hij opriep om daar een einde aan te maken.

Trump bracht een brokstuk van de WTC-torens mee

Om het gevaar van het terrorisme te onderstrepen, had Trump ook een cadeau bij voor de NAVO: een groot metalen brokstuk van het World Trade Center in New York, dat op 11 september 2001 verwoest werd door de grootste terreuraanslag ooit. 

Dat brokstuk zal als een monument opgesteld worden aan de ingang van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier. Het staat symbool voor de strijd die de NAVO en andere landen voeren tegen extremisme en terreur, de nieuwe vijand van de westerse wereld en de alliantie.

Meest gelezen