Brussels hof van beroep oordeelt opnieuw dat andere rechters moeten beslissen in groot terreurproces

Het Brusselse hof van beroep heeft opnieuw geoordeeld dat een groot terrorismeproces met andere rechters moet worden overgedaan, omdat de rechters misschien niet meer onpartijdig zijn.

Het terreurproces loopt tegen 13 verdachten uit de streek rond Maaseik in Limburg. Ze zouden Syriëstrijders hebben geronseld of zelf naar Syrië zijn geweest. 

In februari oordeelde het Brusselse hof van beroep al dat de drie rechters misschien niet helemaal onpartijdig zijn. Ze werden immers in dezelfde kamer gezien als de aanklager van het federaal parket, wat de indruk zou kunnen wekken dat ze niet langer objectief kunnen oordelen. Maar cassatie vernietigde die beslissing. Het hof van beroep heeft nu opnieuw - tegen cassatie in - geoordeeld dat er een schijn van partijdigheid blijft. 

Het grote verschil tussen de eerste en tweede beslissing van het hof van beroep is de motivering, legt persmagistraat van het Brussels hof Peter Hartoch uit. "De eerste keer heeft men het vrij kort gemotiveerd en heeft men geoordeeld dat het feit op zich dat Openbaar Ministerie en rechters zich een tijdlang bevinden in een apart lokaal voldoende is om een schijn van partijdigheid te wekken. Vandaag heeft men dat iets nauwer onderzocht en heeft men nadrukkelijk gesteld dat er objectieve redenen zijn om aan te duiden dat men kan twijfelen aan de partijdigheid van die rechters."

Meest gelezen