G7 cruciaal voor Klimaatakkoord: "Iedereen probeert Trump op andere gedachten te brengen"

De Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen op Sicilië voor de top van de G7, de belangrijkste industrielanden van de wereld. Die bijeenkomst wordt belangrijk voor het Klimaatakkoord van Parijs. Trump heeft aangegeven dat hij zijn definitieve engagement voor het Klimaatakkoord zal bekendmaken na de G7-top.

Het VN-akkoord over het klimaat is al door heel wat landen geratificeerd, onder meer ook door de VS tijdens de laatste weken van het presidentschap van Barack Obama. Huidig president Trump loopt op zijn zachtst gezegd niet echt warm voor dat akkoord. "Tijdens zijn campagne heeft Trump gezegd dat de Verenigde Staten zich zullen terugtrekken, wat dramatisch zou zijn", zegt professor Internationale Politiek Dries Lesage (UGent). "Nu wordt er vanuit de andere G7-partners enorme druk uitgeoefend op Trump om toch geëngageerd te blijven."

De administratie van Trump is zelf verdeeld. Zo heb je aan de ene kant mensen als de oerconservatieve adviseur Steve Bannon die vinden dat de VS moet breken met het akkoord en aan de andere kant dochter Ivanka of buitenlandminister Tillerson die stellen dat de VS beter geëngageerd blijft in plaats van geïsoleerd. "Een lichtpunt voor het Klimaatakkoord is dat Trump gezegd heeft zijn beslissing te zullen uitstellen tot na de G7-top", aldus professor Lesage. "We zullen allicht niet in Sicilië reeds een beslissing hebben van de VS. Dat is wel jammer voor het slotcommuniqué waar je geen ferm engagement zult zien van de Amerikanen. Dat is natuurlijk omdat Trump niet de indruk wil wekken dat hij onder druk van de G7 dit soort zaken onderschrijft."

In elk geval is er binnen de G7 een heel zware breuklijn over klimaat tussen de Verenigde Staten en de andere landen. "De Duitse minister van Milieu heeft al een brief gestuurd naar Washington om te zeggen dat een terugtrekking van de Amerikanen blijvende schade zal opleveren aan de relatie tussen de VS en Europa. De nieuwe president van Frankrijk heeft in Brussel klimaat aangekaart bij Trump. Iedereen die kan, doet een inspanning om Donald Trump op andere gedachten te brengen."

"Interessantste meeting voor Trump tijdens deze rondreis"

De top van de G7 (De Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk en Japan) wordt wel eens een praatbarak genoemd. Toch is zo'n topbijeenkomst belangrijk, vindt professor Lesage. "De G7-top is misschien wel een van de meest interessante meetings voor Trump op deze hele rondreis."

"Trump zal namelijk gedurende twee dagen intensief en persoonlijk samenzitten in die kleine groep van topleiders van min of meer gelijkgezinde landen: de westerse democratieën. Het is compleet informeel, maar het is een contactgroep op het absolute topniveau. De staatshoofden zitten daar in een klein zaaltje met niet al te veel mensen rondom zich. Je kunt daar heel intense, diepgaande gesprekken hebben waardoor ze mekaar beter leren kennen."

"Het is op die manier mogelijk om heel substantiële boodschappen met elkaar uit te wisselen, bijvoorbeeld over klimaat. Dan zal Donald Trump wel inzien dat het echt niet evident is voor de VS om dat allemaal op de helling te zetten. En zo helpt een G7-top wel een beetje", besluit professor Lesage.

Meest gelezen