Hoofddoek blijft verboden voor Nederlandse politieagentes

Hoofddoeken blijven verboden voor politieagentes in Nederland. Dat heeft de korpschef van de Nederlandse politie duidelijk gemaakt in een bericht aan zijn agenten. Over de kwestie was een felle discussie ontstaan na een voorstel van de Amsterdamse politiechef om de hoofddoek toe te laten.

De discussie werd op gang getrokken door de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg. Die stelde dat het toelaten van een hoofddoek de baan aantrekkelijker zou maken voor mensen met een migratieachtergrond, zodat het korps een betere afspiegeling zou zijn van de maatschappij. Want dat is nu een groot probleem.

"Op dit moment constateer ik dat er duidelijk geen draagvlak is voor dit idee. De discussie polariseert de gelederen binnen en ook buiten de politie", stelt de nationale politiechef Erik Akerboom nu in een bericht aan zijn personeel. Hij hoopt dat daarmee de discussie ook gesloten is.

De politiechef benadrukt dat meer diversiteit bij de politie nodig is en hij betreurt dat het debat over de hoofddoek ontspoord is. "Zowel binnen als buiten onze organisatie ging en gaat het er fel aan toe, bij voor- en tegenstanders. Dat begrijp ik, want het betreft een gevoelig onderwerp, waarover de meningen sterk uiteenlopen. Maar soms, ook in ons korps, worden de normen van verdraagzaamheid en fatsoen overschreden."

Eerder had de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid ook al laten weten dat hij het hoofddoekenverbod wilde behouden.

Debat waaide over naar ons land

Het debat waaide ook over naar ons land. Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) hield in "Terzake" een pleidooi om de lokale korpsen zelf te laten beslissen over het toelaten van de hoofddoek.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) reageerde daarop dat neutraliteit bij de politie verplicht is en dat opzichtige religieuze symbolen zoals een hoofddoek niet kunnen. De minister kondigde aan wel meer werk te willen maken van diversiteit binnen het politiekorps.

Meest gelezen