"Als het verhaal over Kushner klopt, dan is dat geen bommetje maar bunker-buster"

"Als het verhaal klopt, dan is dat een totaal ontoelaatbare ontsporing: diplomatiek, wettelijk en moreel." Zo luidt de analyse van VRT-journalist Bert De Vroey over het verhaal dat Jared Kushner, de raadgever van de Amerikaanse president Trump, aan de Russische ambassadeur zou hebben gevraagd om een geheim communicatiekanaal in te leggen met het Kremlin.

De Amerikaanse krant The Washington Post brengt op gezag van Amerikaanse verantwoordelijken dat Kushner - schoonzoon en directe raadgever van Trump - in december aan de Russische ambassadeur in Washington zou hebben gevraagd om een geheim communicatiekanaal in te leggen dat niet kan worden afgeluisterd door de Amerikaanse inlichtingendiensten.

"Er zijn al zoveel kwalijke verhalen gepubliceerd over Trump en de Rusland-connecties, dat je op den duur de volle draagwijdte van een nieuwe onthulling dreigt over het hoofd te zien", schrijft VRT-journalist en Amerikakenner Bert De Vroey. "Maar als dit verhaal klopt en bewezen kan worden, is het geen bommetje maar een bunker-buster (een zeer krachtige bom die tot diep ondergronds kan doordringen, nvdr.)."

"Welke dingen mogen de Amerikaanse inlichtingendiensten niet weten?"

Als Kushner die vraag inderdaad zou hebben gesteld aan de Russische ambassadeur, dan is dat erg opmerkelijk en schadelijk. De officiële Amerikaanse relaties met de vreemde mogendheid Rusland zijn namelijk niet al te best. "Maar de medewerker van de (indertijd) toekomstige Amerikaanse president vertrouwt Rusland dus meer dan de eigen inlichtingendiensten. Hij ondermijnt daarmee zelfs de Amerikaanse inlichtingendiensten en zo de Amerikaanse overheid", aldus De Vroey.

En de communicatie met Moskou moet kennelijk geheim blijven. De inlichtingendiensten - en dus de toenmalige regering-Obama - mogen niet weten wat er zou worden besproken. "Over welke dingen kan het dan wel gaan?", vraagt Amerikakenner Bert De Vroey zich af.

"De medewerker is geen diplomaat of zelfs niet geschoold in buitenlandse politiek, maar een vastgoedmakelaar en krantenuitgever die ook de schoonzoon is van de president", schetst De Vroey het profiel van Jared Kushner. "Ofwel handelde die schoonzoon op eigen houtje, wat onvoorstelbaar zou zijn. Ofwel met medeweten van Trump zelf, wat nog erger is. In beide gevallen is het een totaal ontoelaatbare ontsporing - diplomatiek, wettelijk en moreel", besluit Bert De Vroey. 

Meest gelezen