Gehoorschade na lawaai: wat het is en hoe het te behandelen

Premier Charles Michel heeft gehoorschade opgelopen na de luide knal van het startschot van de 20 kilometer van Brussel. De volgende dagen krijgt hij daarvoor een behandeling. Specialist neus, keel en oren, professor Christian Desloovere van de KU Leuven geeft tekst en uitleg.
Voorstelling van het menselijk binnenoor uit Gray's Anatomy.

Bij een kort en hevig lawaai gaan de trilhaartjes, die in het binnenoor het geluid doorgeven aan de hersenen, heel hevig bewegen, en daardoor kunnen ze opzwellen, maar ook afscheuren, wat tot definitieve schade aan het gehoor kan leiden, zegt professor Desloovere.

Het is heel belangrijk dat zoiets snel behandeld wordt, anders bestaat de kans dat de trilhaartjes definitief afsterven. Als de behandeling snel gebeurt, is de kans klein dat er blijvende schade zal optreden, zeker in dit geval, aangezien het een eenmalig schot was.

Er bestaat een kleine kans dat het letsel vanzelf recupereert, maar als het de eerste uren niet betert, aldus professor Desloovere, dan moet binnen 24 tot 48 uur een behandeling volgen met cortisonen en een hyperbare zuurstoftherapie, waarbij zuurstof toegediend wordt onder hoge druk.

De cortisonen dienen om de zwelling te laten verdwijnen, terwijl de zuurstof nodig is om de trilhaartjes te laten recupereren. Door hevig te bewegen, hebben die veel zuurstof verbruikt en zitten ze met een tekort. Men kan de zuurstof alleen inbrengen in de haartjes door de combinatie van een hogedrukkamer, waarin dezelfde druk heerst alsof men 15 meter diep zou duiken, en een masker met zuurstof.

Door die combinatie kan men het zuurstofgehalte in de trilhaartjes verhogen, waardoor ze kunnen recupereren. Het is ook daardoor dat de behandeling snel moet volgen op het oplopen van de schade. Als de trilhaartjes te lang zonder voldoende zuurstof zitten, bestaat immers de kans dat ze definitief afsterven.

Trilhaartjes in het binnenoor van een kikker.

85 procent kans op herstel

De behandeling is niet pijnlijk, zegt professor Desloovere, en ze duurt een uur of twee uur. Men zit in een kamer waar de druk langzaam wordt opgevoerd, wat te vergelijken is met zitten in een vliegtuig, en als de druk dan voldoende hoog is, kan men rustig zuurstof ademen door het masker. Daarna wordt de druk langzaamaan opnieuw verlaagd.

Meestal duurt de behandeling tien dagen, waarbij men elke dag cortisonen krijgt, steeds een lagere dosis, en een behandeling in de drukcabine. Als er na tien dagen nog geen duidelijk resultaat is, kan de behandeling nog met vijf dagen verlengd worden.

Als de behandeling op tijd gestart is, is de kans op herstel zo'n 85 procent, zegt Desloovere. Als er blijvend letsel is, als de haartjes gescheurd zijn, dan gaat het meestal om relatief beperkt gehoorverlies, en ook een piep- of fluittoon die meestal op de achtergrond blijft, maar die op bepaalde ogenblikken ook luider kan worden.

Meest gelezen