Vlaanderen telt almaar meer kansarme leerlingen

In vijf jaar tijd zijn er in het secundair onderwijs vierduizend extra kwetsbare leerlingen bijgekomen, terwijl het totale aantal leerlingen ongeveer gelijk bleef. Dat blijkt uit het nieuwe onderwijsrapport van De Morgen. Hoewel de economie aantrok, is de kansarmoede op de Vlaamse scholen blijven groeien.
archieffoto

Vijf jaar geleden hadden van de 434.664 leerlingen in Vlaanderen er 166.476 te kampen met kansarmoede. In het schooljaar 2015-2016 beantwoordden al 170.399 van 434.603 leerlingen, of 39 procent, aan de criteria van de Vlaamse overheid. In Antwerpen neemt de kansarmoede het meest toe.

De kansarme jongeren zijn thuisloos, ontvangen een schooltoelage of hebben een moeder die lager opgeleid is. De stijging is opmerkelijk, want vijf jaar geleden lag onze economie nog in de touwen. Vandaag zien we dus, ondanks het aantrekken ervan, een toename van de kansarmoede in het Vlaamse onderwijs.

"Scholen doen grote inspanningen, maar we slagen er als onderwijs niet altijd in om iedereen gelijke kansen te bieden", zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "En dat heeft met migratie en geboortecijfers te maken, maar ook met het armoedebeleid." Raymonda Verdyck, bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs, meent dat Vlaanderen daarin geen grote vooruitgang boekt.

Crevits: "Budget voor studietoelagen met 23 miljoen gestegen"

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan dat er al veel maatregelen genomen zijn om kansarme leerlingen te helpen. Zo is het systeem van de studietoelagen vereenvoudigd en geautomatiseerd, waardoor het budget in drie jaar tijd met 23 miljoen euro tot 173 miljoen euro is gestegen. Verder wijst ze op de extra personeels- en werkingsmiddelen die scholen met kansarme leerlingen ontvangen.

Meest gelezen