Waarom blijven we te veel belastingen betalen? - Pieter Timmermans

Er is grote vraag naar meer rechtvaardige belastingen. We willen daar rekening mee houden, zegt het VBO, maar waarom dit debat eenzijdig bekijken? Waarom kunnen we niet nagaan welke belastingen structureel verlaagd kunnen worden via een daling van de overheidsuitgaven?
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Pieter Timmermans is gedelegeerd bestuurder van de werkgeversorganisatie VBO.

Lies Willaert

"Op deze wereld is niets zeker, behalve de dood en de belastingen", zei Amerikaans politicus Benjamin Franklin in de 18e eeuw. Voor België betekent dat: de dood en heel erg veel belastingen.

Toch is er sprake van een zeer eigenaardig feit in het debat in België over een meer rechtvaardige fiscaliteit: het gaat namelijk enkel en alleen over hoe we de belastingdruk kunnen verhogen. Als werkgeversorganisatie geloven we nochtans dat het mogelijk moet zijn om met minder lasten meer economische activiteit en sociale vooruitgang te genereren.

Een kleine bloemlezing uit de media van de voorbije maanden.

"België heeft geen enkele reden meer om de financiële transactietaks niet goed te keuren."

"‘Een vermogenswinstbelasting is een kwestie van rechtvaardige fiscaliteit."

"Bedrijven met buitenlandse aandeelhouders betalen te weinig vennootschapsbelasting, waardoor we een minimumbelasting moeten invoeren."

Ondertussen vinden de meeste pleitbezorgers van de bovenstaande maatregelen dat er vooral niet bespaard mag worden op het overheidsbeslag, dat in ons land nog steeds 53,3% van het bbp bedraagt. Een begroting op orde? Een kniesoor die daarop let.

Lijstjes van de Europese Unie en de OESO bevestigen enkel wat iedereen weet.

Dit land heeft te veel belastingen, die allemaal erg hoog zijn. Een debat over rechtvaardige fiscaliteit kan dan ook enkel gaan over het afschaffen, verlagen of intelligent verschuiven van belastingen, en niet over het invoeren van steeds nieuwe belastingen die de belastingdruk verder verhogen.

Voor de goede orde: in de Europese Unie staan we met een totale belastingdruk van 44,3% op de vierde plaats.

Belasting op arbeid

België is anno 2017 nog steeds kampioen in het belasten van arbeid. Voor een alleenstaande zonder kinderen bedraagt de loonwig nochtans 54% (het hoogste cijfer van alle OESO-landen). De 10% rijkste Belgen betalen bijna de helft van de inkomsten uit de personenbelasting, met tarieven van boven de 53,5%.

De politiek van lastenverlaging via de taxshift, indexsprong en loonmatiging heeft geleid tot een sterke aangroei van de jobcreatie in de private sector (met 125.000 jobs in 2 jaar tijd). En toch kampen bedrijven nog met een loonkostenhandicap van 10% ten opzichte van Frankrijk, Duitsland en Nederland inzake loonkosten per uur.

Een traject voor een verdere afbouw hiervan is dan ook geen cadeau voor de werkgevers, maar voor de werkgelegenheid. Meer mensen aan het werk – vooral in de private sector – leidt bovendien tot meer koopkracht.

Vennootschapsbelasting

We hebben met een nominaal tarief van 34% in de vennootschapsbelasting het op twee na hoogste tarief van de wereld. Als Frankrijk (34,4%) en de VS (38,9%) hun plannen omzetten in beleid, zullen we ook daar op het hoogste schavot staan.

Bovendien zijn de Belgische fiscale niches in de voorbije jaren als sneeuw voor de zon verdwenen, waardoor de gemiddelde Belgische onderneming vandaag 32,8% als effectief tarief (t.o.v. 28% in 2013) betaalt.

De ontvangsten uit de vennootschapsbelasting zijn bovendien gestegen van 2,8% in 2011 naar meer dan 3,6% van het bbp in 2016.

Als we een poging willen doen om ons land als investeringsland in de markt te zetten, moeten we ons tarief verlagen tot 24% of minder.

Vermogensbelasting

België heeft ook de hoogste lasten op vermogen (4,3% van het bbp) van Europa, waarmee we onlangs Frankrijk van de troon hebben gestoten. En toch is er in het discours over rechtvaardige fiscaliteit nog altijd sprake van de invoering van een nieuwe meerwaardebelasting.

Nochtans zal die contraproductief werken want ondernemerschap afremmen, en een hoogst onzekere en volatiele opbrengst genereren.

Rechtvaardig?

Het VBO wil echter een duidelijk signaal geven: de rechtvaardigheidsagenda mag niet uit de weg gegaan worden. Wanneer er vanuit de maatschappij signalen opstijgen, sloganesk of niet, moet daarop een antwoord geformuleerd worden.

Maar waarom dit debat eenzijdig bekijken? Waarom kunnen we niet nagaan welke belastingen structureel verlaagd kunnen worden via een daling van de overheidsuitgaven?

Niemand maakt mij wijs dat een rechtvaardige fiscaliteit enkel en alleen betekent dat de belastingdruk in ons land nog verder moet stijgen.

Meest gelezen