Zullen meeuwen in Oostende zich laten foppen door nepeieren?

Ze blijven een pest voor de toeristische sector, de vele meeuwen aan onze Belgische kust. Ook in Oostende, waar men intussen al op meerdere manieren een einde aan de overlast heeft willen maken. Zonder veel succes weliswaar. Toch geeft de badstad de hoop niet op dit probleem op te lossen, dit keer met dummy-eieren of fop-eieren. Oostende haalde hiervoor de mosterd in Leiden, waar deze methode succesvol bleek.

Dat dus in tegenstelling met onder andere de windmolentjes om de meeuwen weg te jagen. Of het gebruik van een megafoon met de alarmkreet van verschillende vogelsoorten. Of er werd samengewerkt met valkeniers, om het broeden van meeuwen op daken in de binnenstad te voorkomen. Maar blijkbaar zochten meeuwen gewoon andere plaatsen in de stad om te broeden.

Een andere optie was het doorprikken van de eieren. Maar daarbij vielen de eieren vaak uiteen. Bovendien legden de meeuwen dan later op het seizoen opnieuw eieren.

Dus moet nu het soelaas komen van de fop-eieren. De echte eieren worden op een aantal plaatsen weggenomen en vervangen door deze fop-exemplaren. De meeuw herkent ze niet en blijft zo broeden op deze eieren. "Na een tijd beseft ze dat er geen broedsucces zal zijn en vertrekt ze. Op die manier zal de overlast beperkt worden", aldus schepen van Milieu Martine Lesaffre.

Vraag blijft natuurlijk waar de meeuwen uiteindelijk naartoe zullen trekken, naar een plaats waar ze wel rustig kunnen broeden. In ieder geval hoopt Oostende op eenzelfde uitkomst als Leiden, "waar de methode dus succesvol bleek".

Meest gelezen