Aantal klachten over genderdiscriminatie met de helft gestegen

Het aantal klachten over discriminatie op basis van geslacht of gender is vorig jaar met de helft gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Een derde van de klachten gaat over discriminatie op het werk en komt voor het grootste deel van vrouwen.

Vorig jaar heeft het Instituut in totaal 549 meldingen geregistreerd, waarvan 231 infovragen en 318 klachten. Dat betekent een stijging van het aantal klachten met 50 procent ten opzichte van 2015. Grootste knelpunt blijft nog altijd discriminatie op het werk. De klachten daarover komen in zeven op de tien gevallen van vrouwen. Een derde van die klachten gaan over zwangerschaps- of moederschapsdiscriminatie.

"Iedereen kent het typische voorbeeld van een vrouw die wordt ontslagen omwille van haar zwangerschap.", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut. "Een vrouw kan ook geweigerd worden voor een job omdat zij een kindje heeft en zich volgens de werkgever onvoldoende flexibel zal kunnen opstellen, ze kan terugkomen uit zwangerschaps- of ouderschapsverlof en merken dat haar vervanger haar job mag blijven uitvoeren, ze wordt ontslagen omdat zij veel afwezig is wegens een moeilijke zwangerschap of ze wordt vanaf haar aanvraag om deeltijds te werken niet meer als volwaardig lid van het team behandeld", zegt Stevens.

"We merken dat mannen meer slachtoffer worden van discriminatie bij aanwerving, terwijl vrouwen in elke fase van de loopbaan het risico lopen om gediscrimineerd te worden."

Bijna 1 op 7 meldingen betrof transgenderdiscriminatie. De vragen en klachten hierover gingen voornamelijk over de toegang tot gezondheidszorg, problemen met verzekeringsmaatschappijen en discriminatie op het werk.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd opgericht in 2002 als een onafhankelijke overheidsinstelling. Het registreert klachten over discriminatie op grond van geslacht of gender en kan iedereen die dit wenst daarover informeren. Er is sprake van een discriminatie wanneer iemand ongunstiger wordt behandeld vanwege zijn of haar geslacht. Het kan ook gaan over een benadeling wegens zwangerschap of moederschap, of om een ongunstige behandeling omwille van geslachtsverandering, genderidentiteit en -expressie.

Meest gelezen