Archief van Agfa-Gevaert klaar voor verhuizing en herbestemming

Het Fotomuseum Antwerpen (FOMU) heeft het voorbije anderhalf jaar samen met verschillende partners het historisch archief van beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert geïnventariseerd en geanalyseerd met het oog op ontsluiting voor onderzoekers en publiek. Nu moet blijken waar de verschillende deelcollecties onderdak zullen vinden.
Jonas Roosens

Het archief van Agfa-Gevaert telt maar liefst 40 deelcollecties en omvat een enorme hoeveelheid zakelijke documenten, audiovisueel materiaal en objecten zoals camera's, printers en elektronische beeldsystemen. Volgens het Fotomuseum kent het archief in Europa zijn gelijke niet en kan het een unieke blik bieden op de geschiedenis van zowel de fotografische sector als de Vlaamse industrie, maar gezien de omvang ervan kan het museum lang niet alles opslaan en ontsluiten.

Het bedrijf liet na het afscheid van archivaris Laurent Roosens en de beslissing om de huidige opslagplaats - het kasteel Varenthof in Mortsel - te herbestemmen, het archief over aan de provincie Antwerpen. Die laatste zette 160.000 euro opzij om de toekomst ervan te verzekeren.

Onder meer Agfa-Gevaert zelf, het archief- en documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN), de Universiteit Antwerpen en het rijksarchief in Beveren hebben al interesse getoond om zich over deelcollecties te ontfermen.

"Gezien het grote belang van dit archief hebben we als provincie de unieke kans om het te ontsluiten gegrepen", zegt provinciaal gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens (N-VA). "Het kan gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden, maar ook het brede publiek zou er kennis mee moeten maken. De manier waarop dit project is aangepakt, kan bovendien dienen als inspiratie voor beleidsmakers op het vlak van herbestemming van erfgoed."

Meest gelezen