Kamervoorzitter Bracke ziet geen graten in cumul

Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) is er voorstander van dat parlementsleden hun job mogen blijven combineren met andere mandaten. "We moeten ons afvragen of het echt wijs is de politieke cumul af te schaffen", zei Bracke aan de RTBF-radio.

"Ik heb nooit verborgen dat de combinatie tussen bijvoorbeeld Kamerlid en het burgemeesterschap van een grote stad interessant zou kunnen zijn", zei de Kamervoorzitter tijdens La Première. Hij haalde het voorbeeld aan van Bart Somers, die verkozen werd tot beste burgemeester ter wereld, maar tegelijk ook fractieleider is voor Open VLD in het Vlaams parlement.

De federale deontologische commissie adviseerde onlangs om van nevenactiviteiten een uitzondering te maken die enkel zouden worden toegestaan in uitzonderlijke, wettelijk strikt omschreven uitzonderingen. Die commissie werd om advies gevraagd nadat bekendraakte dat Bracke zelf zetelde in een adviesraad van Telenet. "Dat is slechts een advies. Adviezen worden niet altijd gevolgd. Het zijn de parlementsleden die moeten beslissen", reageert Bracke.

Wel vindt de Kamervoorzitter het normaal dat wordt gesnoeid in zijn verloning. Ook is hij voorstander van de transparante publicatie van de verschillende mandaten. "Ik heb de indruk dat er een consensus bestaat over dat voorstel en dat we het Europese systeem gaan volgen."

Groen-fractieleider Kristof Calvo reageert verontwaardigd. "Zijn bijbaantjes waren mee de aanleiding van de werkgroep Politieke Vernieuwing. Nu wil hij dat alles bij het oude blijft. Terwijl we nog volop aan het onderhandelen zijn over dit thema, komt hijzelf met een veto in de media", aldus Calvo.

Hij ziet er ook een poging in om de werkzaamheden van de werkgroep te bemoeilijken. "In de werkgroep zoeken we vanuit de oppositie naar oplossingen samen met de meerderheid. Dat is al niet eenvoudig. Te vaak stuiten we op een veto van één van de meerderheidspartijen. Nu zijn er ook nog eens deze uitspraken van Bracke, nota bene de Kamervoorzitter zelf. Bracke maakt het de werkgroep zo wel heel moeilijk. Zo iemand verdient het eigenlijk niet om de Kamer te leiden", besluit Calvo.

Bracke kwam ook terug op de verhalen over onregelmatigheden bij de ondersteunende diensten van de Kamer. Hij geeft toe dat er "problemen waren bij systemen die naast de Kamer bestaan, zoals de pensioenkas of het NAVO-parlement". "Twee ambtenaren ontvingen niet-gefiscaliseerde extra vergoedingen. We hebben het parket daarover ingelicht (...) en hebben beslist te gaan kijken bij andere instellingen. We hebben gereageerd, maar het is effectief erg dat men de wetten niet respecteert in het huis waar ze worden gemaakt."

Meest gelezen