Omzet bewakingssector stijgt met bijna 10 procent door aanslagen en terreurdreiging

Door de aanslagen in Parijs en Brussel en de daarmee gepaard gaande terreurdreiging is de omzet in de private bewakingssector afgelopen jaar met bijna tien procent gestegen. Vooral de vraag voor de bewaking in de industrie, evenementen- en de transportsector groeide sterk. Door de herstructeringsgolf is het aantal bewakingsopdrachten in de bankensector dan weer enorm gedaald. Dat meldt de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO).

Ondanks de sterke omzetgroei van 9,7 procent tot 726 miljoen euro kon de bewakingssector vorig jaar de vruchten nog niet echt plukken, want de winst daalde van 3,5 procent in 2015 tot 3,4 procent afgelopen jaar. "Door de toegenomen vraag na de gebeurtenissen in Parijs en Brussel werden we genoodzaakt om meer te investeren in aanwervingen, opleidingen, materiaal en vooral overuren. Dat heeft de winst vorig jaar gedrukt", zegt voorzitter Danny Van Dormael.

Toch kan de bewakingssector terugblikken op een "goed jaar". "Dat geldt niet alleen voor de cijfers. We stellen eveneens vast dat het respect voor de sector is gestegen omdat we bewezen hebben dat we er ook staan op crisismomenten", aldus Van Dormael.

Door de toegenomen vraag naar bewaking, steeg ook de nood aan meer personeel. Er kwamen bij de BVBO aangesloten bewakingsbedrijven, goed voor 90 procent van de sector, 1.297 voltijdse jobs bij (+10,2 procent).

In totaal stelde de sector in 2016 14.060 mensen te werk. Meer dan 30 procent is trouwens ouder dan 45 jaar. De bewakingssector is een belangrijker aanwerver van 45-plussers en laaggeschoolden.

Goede en minder goede zaken

De sterke groei van vorig jaar is voornamelijk toe te schrijven aan de transportsector, waaronder de luchthavens, havens en stations vallen. Daar steeg de vraag "spectaculair" met meer dan 40 procent, aldus Van Dormael. Ten opzichte van 2014 gaat het zelfs om meer dan een verdubbeling.

Ook de bewaking van evenementen kende een sterke toename van 35 procent. Daarin speelt vooral de terreurdreiging in combinatie van de festivalzomer en het EK voetbal in Frankrijk een belangrijke rol. Tachtig procent van de te bewaken evenementen vinden in de zomer plaats, gaf Van Dormael nog mee.

In de bankensector daalde het aantal bewakingsopdrachten dan weer. Op twee jaar tijd gaat het om een vermindering van meer dan 10 procent. "We zien dat door de herstructureringen er geschrapt is in het aantal bankkantoren. Bijgevolg moesten er minder waardetransporten bewaakt worden", verduidelijkt Van Dormael.

Meer bevoegdheden

Momenteel ligt trouwens een herziening van de wet op private veiligheid ter stemming voor in het parlement. Daarmee zouden de bevoegdheden van de bewakingssector gevoelig uitgebreid worden.

Van Dormael wacht liever de definitieve stemming af alvorens uitspraken te doen over de impact van de nieuwe wet op de bewakingssector.

Meest gelezen