Sluit kerncentrale van Three Mile Island in de VS in 2019?

Exelon Corp., de eigenaar van de beruchte kerncentrale van Three Mile Island in de Verenigde Staten, dreigt ermee om de laatste reactor op die site in 2019 te sluiten als de staat Pennsylvania geen steun geeft. In die andere reactor op de site vond in 1979 de grootste nucleaire ramp ooit in de VS plaats.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

De reactor in Three Mile Island is al voor het vijfde jaar op rij verlieslatend en het geduld van de eigenaar, het bedrijf Exelon uit Chicago, is nu op. Het bedrijf wil de reactor nu in 2019 sluiten, tenzij de staat Pennsylvania -waar de reactor gevestigd is- financieel tussenbeide te komen.

Het bedrijf eist dat Pennsylvania nucleaire energie dezelfde voorkeursbehandeling geeft als hernieuwbare energie zoals die opgewekt wordt door wind of zonnepanelen.

Andere staten zoals Illinois en New York hebben eerder al nucleaire bedrijven gesteund, maar Pennsylvania aarzelt en vreest voor hogere stroomfacturen voor de consumenten.

Bovendien wordt kernenergie bedreigd door het grote de ontginning van Marcellus Shale reservoir. Dat ligt in Pennsylvania en West Virginia vormt de grootste reserve van schaliegas in de Verenigde Staten. Dat gas is veel goedkoper dan de energie die uit kerncentrales komt. Ook andere uitbaters van kerncentrales in de VS dreigen ermee om verlieslatende centrales te sluiten, ook al omdat de concurrentie met schaliegas en hernieuwbare energie te scherp wordt.

AP1979

Three Mile Island schrikte de wereld op

Een ander probleem voor Exelon is dat Three Mile Island slechts een reactor in werking heeft, wat de kosten opdrijft. Die andere reactor schreef in maart 1979 geschiedenis toen een reactorvat overhit raakte en nucleaire stoom in de atmosfeer werd geblazen, zonder dat de controlekamer dat merkte.

De volgende dagen en weken werden 140.000 omwonenden geëvacueerd en leken noch de eigenaars noch de overheden goed voorbereid te zijn om een dergelijke ramp. Was de besmetting dan erg beperkt en werden achttien jaar lang geen abnormale medische gevolgen bij de bevolking vastgesteld, toch had het vertrouwen in kernenergie een forse deuk gekregen.

Kernenergie kreeg echter een nieuwe en grotere schok door de ergere kernrampen van Tsjernobyl in Oekraïne in 1986 en die in Fukushima in Japan in 2011. Daarbij vielen wel doden en werd zware economische schade en besmetting op lange termijn vastgesteld.

Meest gelezen