Werkgroep draait rondjes over loon en mandaten Kamervoorzitter

De werkgroep politieke vernieuwing heeft nog geen overeenstemming bereikt over het loon en de mandaten van de Kamervoorzitter. Tussen meerderheid en oppositie lijkt het water nog bijzonder diep. Een nieuw voorstel dat momenteel binnen de meerderheid circuleert, "combineert het meest gulzige van twee werelden", vatte Kristof Calvo (Ecolo-Groen) het samen.

De werkgroep kwam tot stand nadat bekendraakte dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke ook in een adviesraad van Telenet zetelde. De discussie over zijn verloning en met welke mandaten hij mag cumuleren, staat daar dus rechtstreeks mee in verband. Dat Bracke zich vanmorgen in een radio-interview over de kwestie uitliet, werd hem vanop de oppositiebanken alvast niet in dank afgenomen.

Iedereen is het er over eens dat het loon van de voorzitter naar omlaag mag - Bracke incluis. Vorige week leek het erop dat de meerderheid dat loon voortaan wilde afstemmen op het loon van de premier plus 1 euro, terwijl de oppositie grosso modo 150 procent van de parlementaire wedde naar voren schoof.

Tijdens de vergadering stelden Franky Demon (CD&V) en Emmanuel Burton (MR) dat die premiernorm een maximum inhoudt. Daarbij moet dan een afweging worden gemaakt van de werklast van de Kamervoorzitter. Het ontlokte bij Olivier Maingain (DéFI) de bedenking dat wie over een maximum praat, ook een minimum naar voren moet schuiven. Even werd de piste geopperd om het Bureau van de Kamer daarover een akkoord te laten zoeken, maar dat werd door de oppositie afgewezen. "Wie is de voorzitter van het Bureau? De parlementsvoorzitter", stelde Monica De Coninck (SP.A).

Maar ook over welke mandaten een Kamervoorzitter nog mag uitoefenen, zijn de violen nog niet gestemd. In een sneuveltekst had Vermeulen neergepend dat "een meerderheid" geen uitdrukkelijk verbod op nevenactiviteiten wenst. CD&V'er Demon schoof echter een nuance naar voren, net als Burton. Zijn redenering is dat de Kamervoorzitter ook nog mag zetelen in een gemeente- of OCMW-raad en dat hij bovendien bijvoorbeeld nog advocaat mag zijn of voorzitter van een voetbalclub. Een private of socio-culturele functie die hem wordt voorgesteld omwille van zijn job als Kamervoorzitter, zoals bij Telenet, zou daarentegen worden verboden. Vermeulen zei die piste te kunnen volgen.

"Je kan vele zaken verzinnen die in verband staan met zijn voorzitterschap", reageerde Catherine Fonck (CDH). Maingain herinnerde fijntjes aan de activiteiten die voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) uitvoerde en die nu centraal staan in de onderzoekscommissie Kazachgate. "Dit is een principiële kwestie", luidde het. Voor de groenen komt het voorstel neer op een status quo. "Dit combineert het meest gulzige van twee werelden. Het loon van de premier en de mogelijkheid om te cumuleren", stelde Calvo.

Vermeulen zal de komende dagen gebruiken om opnieuw aan een tekst te werken. Volgende week staat de kwestie opnieuw op de agenda.

Meest gelezen