Akkoord in Nederland ter bescherming natuur Noordzeekust

In Nederland hebben natuurorganisaties, de overheid en de visserijsector een akkoord ondertekend dat de natuur in de Noordzee beter moet beschermen. Het Noordzeekustvisserijakkoord behelst onder meer het duurzamer maken van de garnalenvisserij en het sluiten van gebieden voor visserij.

Volgens de natuurorganisaties, waaronder Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds, is het akkoord een "belangrijke bouwsteen voor een betere bescherming". Vooral voor de Natura 2000-gebieden, een Europees netwerk van natuurgebieden, is het akkoord van groot belang.

De gebieden waar het om gaat, zijn de Noordzeekustzone, die van Bergen in Noord-Holland langs de noordkant van de Waddeneilanden tot aan de Duitse grens bij de Borkumse Stenen loopt, een grote ondergelopen zandbank voor de Zeeuwse kust tegen de Belgische grens, de Vlakte van de Raan en de Waddenzee. De gebieden gelden als "kraamkamer" van het zeeleven en er zijn veel garnalen te vinden.

In eerste instantie worden enkele gebieden gesloten voor visserij. In het akkoord is opgenomen dat de verduurzaming van de visserij voor 2020 zijn beslag moet krijgen. Lukt dat niet, dan gaan er meer gebieden dicht voor de visserij.

Meest gelezen