Uitbater asbeststortplaats Sint-Niklaas schorst tijdelijk aanvoer afval

Asbestverwerkend bedrijf SVK uit Sint-Niklaas stopt vanaf morgen tijdelijk met de aanvoer van asbestafval naar zijn stortplaats. Dat heeft het bedrijf beslist na klachten van de milieu-inspectie over de site, en een speciaal schepencollege van de stad over de kwestie.
© Kees van de Veen

In grondstalen uit de buurt van de stortplaats van SVK waren sporen van asbest aangetroffen. De stof bleek onvoldoende afgedekt op de stortplaats, met alle gevolgen van dien. Ook de milieu-inspectie had al enkele inbreuken vastgesteld op de site. SVK kreeg van de stad Sint-Niklaas nog tot morgen de tijd om een plan van aanpak voor te leggen. Het bedrijf heeft nu beslist om de aanvoer van asbestafval tijdelijk op te schorten.

SVK baat sinds de jaren 90 een stortplaats uit voor inert afval, waaronder asbestcement, op een plaats waar vroeger klei werd gewonnen. De jongste milieuvergunning werd in 2006 afgeleverd met een looptijd van 20 jaar.

SVK: "Onderzoek nodig in alle sereniteit"

"De milieu-inspectie doet op regelmatige tijdstippen aangekondigde en niet-aangekondigde controles op de naleving van de vergunningsvoorwaarden", aldus bestuurder-directeur Walter Verhaert (SVK). "De ophef die nu sinds enkele weken is ontstaan omtrent de uitbatingswijze van de stortplaats is deels het gevolg van gebrek aan duidelijke informatie. De infovergaderingen die door het stadsbestuur werden georganiseerd hebben deze onrust blijkbaar niet kunnen wegnemen."

SVK zegt zich ten volle bewust te zijn dat bepaalde informatie aanleiding kan geven tot onrust en benadrukt daarmee op een constructieve en positieve manier om te willen gaan. "Aangezien SVK als eigenares en uitbaatster van de stortplaats hierin het initiatief wil nemen is er beslist om tijdelijk de aanvoer van asbestcementhoudend inert afval stil te leggen met ingang van 1 juni aanstaande, teneinde samen met de verantwoordelijke ambtenaren van milieu-inspectie, de OVAM en het stadsbestuur alle mogelijke en bestaande bezwaren verder te onderzoeken in alle sereniteit en wars van alle lokale politieke druk."

Schepencollege bijeen

Het schepencollege van Sint-Niklaas kwam deze voormiddag in een bijzondere zitting samen over de kwestie. Het partijbestuur van meerderheidspartij SP.A stuurde aan op een sluiting van de stortplaats.

"We kunnen niet anders dan deze problematiek bijzonder ernstig nemen. We moeten vanuit een voorzorgsprincipe aandringen op de onmiddellijke sluiting van het stort. Als het effectief over asbest gaat, moeten we er zeker van zijn dat alle milieu- én gezondheidsvoorschriften gerespecteerd worden. Zolang hier geen duidelijkheid over bestaat, moet het stort dicht", zegt Willem De Klerck (SP.A).

Meest gelezen