Huisvestingscrisis dreigt voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Het komende jaar zullen tot tweeduizend minderjarige vluchtelingen een woning moeten vinden. Dat zegt het Platform Kinderen op de Vlucht. Het gaat om jongeren die hier aangekomen zijn zonder ouders of familie en die een tijdje hebben verbleven in een opvangcentrum. De zoektocht naar een onderdak wordt niet makkelijk, waarschuwt het Platform.
(Archieffoto)

In de komende jaren wordt er in België een uitstroom van 1.500 tot 2.000 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verwacht. Maar die jongeren dreigen geconfronteerd te worden met problemen bij het vinden van een betaalbare woning om op een zelfstandige manier te leven.

Het hoofdprobleem is het schrijnend tekort aan betaalbare woningen in de Belgische grootsteden. En dan Brussel in het bijzonder, waar veel van de vluchtelingen kiezen om te leven en school te lopen. In de hoofdstad zijn er namelijk 15.000 tot 30.000 leegstaande en ongebruikte woningen. Terwijl er meer dan 40.000 personen ingeschreven staan op de wachtlijst voor sociale woning, waar de wachttijd tot 10 jaar kan oplopen.

Aanbevelingen

Het Platform Kinderen op de Vlucht ijvert daarom met eigen aanbevelingen voor verschillende oplossingen op korte termijn. De maatregelen moeten drie vormen aannemen om het vinden van een woning voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te vergemakkelijken.

Ten eerste is het grote tekort aan betaalbare woningen, maar vooral het grote aantal leegstaande woningen, een doorn in het oog van het Platform. Het roept de gewesten daarom op om enerzijds nieuwe sociale woningen te bouwen en anderzijds de leegstaande gebouwen te recupereren. Daarnaast wil het ook dat de gewesten het ombouwen van ongebruikte kantoren tot sociale woonvesting vergemakkelijken.

Een tweede pijler is de toegang tot huisvesting. Nog te vaak weigeren huisbazen te snel vluchtelingen vanwege hun origine, huidskleur, godsdienst en economische situatie (OCMW-steun). Huisbazen moeten beter gesensibiliseerd en geïnformeerd worden over hun situatie. Zo weten veel huisbazen niet eens dat minderjarigen een huurcontract mogen tekenen. Het Platform ontwierp zelf al een flyer om uit te delen aan huisbazen.

Een derde en laatste obstakel is het opvangtraject van de vluchtelingen. Dat wordt steeds korter, waardoor sommige kinderen al op de leeftijd van 16,5 jaar als zelfstandig genoeg beschouwd kunnen worden en aan hun lot overgelaten worden. De derde en laatste fase, de begeleiding naar autonomie, loopt bovendien niet meer verplicht tot de leeftijd van 18 jaar en eindigt vaak wanneer de vluchteling er nog niet klaar voor is. De hulporganisatie wil dat de opvang opnieuw doorloopt tot de leeftijd van 18 en verder in wat een vierde fase zou worden.

Ook problemen voor volwassen vluchtelingen

Daarnaast hebben ook volwassen vluchtelingen en alle mensen met een leefloon het moeilijk om een huurwoning te vinden, zo zegt de Vereniging van Vlaamse gemeenten. Er zijn te weinig sociale huurwoningen, zo is te horen, maar ook op korte termijn kan er veel gebeuren. 

Meest gelezen