Opnieuw vogelgriep bij hobbykweker in de provincie Luxemburg

Er is opnieuw vogelgriep vastgesteld in ons land. Volgens het federaal voedselagentschap FAVV is het virus aangetroffen bij kippen van een hobbyhouder in Wellin in de provincie Luxemburg. Het FAVV neemt enkel maatregelen in de gemeente zelf. In de rest van het land worden geen bijkomende maatregelen opgelegd.

Aangezien het virus is aangetroffen bij hobbypluimvee en de omstandigheden op dit ogenblik, ondanks deze nieuwe besmetting, minder risicovol zijn dan bij eerdere besmettingen, neemt het FAVV enkel bijkomende maatregelen in de gemeente Wellin, meer bepaald in de deelgemeenten Halma, Wellin en Chanly. Die worden aangeduid als tijdelijke bufferzone.

In deze zone is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zone moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin aangeven wordt hoeveel en welke dieren gehouden worden. In de bufferzone moeten alle pluimvee en vogels ook binnen gevoederd en gedrenkt worden. De zone zal minstens drie weken behouden blijven.

In de rest van het land worden geen bijkomende maatregelen opgelegd. "Het risico is weliswaar toegenomen, maar bereikt zeker niet het niveau van enkele maanden geleden. De preventieve maatregelen, die het hele jaar door van toepassing zijn, zijn dan ook voldoende", zegt het FAVV.

Meest gelezen