Zuster Jeanne Devos ereburger van Kortenaken

De gemeenteraad van Kortenaken heeft beslist om aan zuster Jeanne Devos het ereburgerschap toe te kennen. Devos, die in 1935 geboren werd in de Vlaams-Brabantse gemeente, geniet wereldwijd erkenning voor haar organisatie National Domestic Workers Movement, waarmee zij in India ijvert voor de rechten van huisarbeidsters.

Devos vertrok in 1963 naar India om er zich in te zetten voor behoeftigen. Haar National Domestic Workers Movement, die inmiddels al meer dan 20 jaar bestaat en vertakkingen heeft in 21 van de 28 deelstaten van India, ijvert voor eerlijke en veilige werkomstandigheden in de thuisarbeid, legalisering en een vast en eerlijk loon voor wie er tewerkgesteld is.

"Het betekent voor de meisjes en vrouwen van de beweging en velen daarbuiten een ommezwaai van moderne slavernij naar een leven waarin zij zelf keuzes kunnen maken", aldus CD&V-raadslid Tuur Maris, die het voorstel voor ereburgerschap indiende.

Het Kortenaakse ereburgerschap is de zoveelste blijk van erkenning voor het werk van Devos in India. Eerder ontving zij ook een eredoctoraat aan de KU Leuven (2000), werd zij genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede (2005), kreeg zij het Grootkruis in de Kroonorde (2009), het ereburgerschap van de stad Leuven (2010), de Amnesty International Leerstoel (2011), de gouden erepenning in het Vlaams Parlement (2013) en het Groot Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap (2015).

Meest gelezen