"Trump ontkent dat zon schijnt als het gaat over economie achter klimaatdebat"

Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, laat geen spaander heel van de beslissing van VS-president Donald Trump om zich terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij heeft het over een irrationele beslissing die gebaseerd is op economische onzin.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

"Het gaat om een beslissing van de tweede grootste uitstoter en wellicht het meest invloedrijke land ter wereld", zegt Hans Bruyninckx in "De ochtend" op Radio 1. Volgens hem gaat Trump op een irrationele manier om met de kennis achter het klimaatbeleid door ervan uit te gaan dat de opwarming en "hoax" is. "Een tweede signaal is dat je ontkent dat de zon schijnt als het gaat over de economie achter het klimaatdebat."

"President Trump praat over jobs en innovatie, maar spreekt over de kolensector en een aantal traditionele sectoren die je eerder aan de 20e en de 19e eeuw koppelt, terwijl alle feiten erop wijzen dat ook in de VS de doorbraak van jobs in de hernieuwbare energie veel sneller gaat." Volgens Bruyninckx werken nu al meer mensen in de VS in de sector van de hernieuwbare energie dan in de kolensector. "Het is compleet economische onzin om te beweren dat die nieuwe sectoren een bedreiging zouden zijn voor de economie, integendeel."

"Proces je niet stil door verklaring"

Hij erkent dat er de facto invloed op het klimaat zelf zal zijn, namelijk op de inspanningen voor het klimaat op middellange termijn. "Een aantal staten en bedrijven zullen wellicht verder gaan met wat ze doen, maar de stimulans vanuit de overheid - in de vorm van subsidies bijvoorbeeld - zal voor een deel wegvallen." Een doodsteek voor groene bedrijven is het echter niet. "Een proces leg je niet stil door een verklaring dat je uit een verdrag stapt."

Bruyninckx vindt de beslissing van Trump zonde, ook al omdat in de VS zoveel onderzoek naar klimaatverandering gebeurt. "De knapste koppen doen onderzoek in een omgeving die hen vijandig gezind is." Hoe dan ook is hernieuwbare energie volgens hem de toekomst. "Grondige analyse leert ons dat we competitief zijn en jobs creëren in toekomstgerichte sectoren." Dat is volgens hem ook zo in de VS, zelfs in een oerconservatieve staat zoals Wyoming, waar méér jobs bestaan in de windenergie.

Meest gelezen