Aantal verkeersdoden begin 2017 sterk gedaald, maar meer fiets- en motorongevallen

Het aantal verkeersdoden op de Vlaamse wegen is in de eerste drie maanden van dit jaar met 15 procent gedaald tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om het laagste aantal ooit. Minder goed nieuws is dat het aantal letselongevallen met fietsers, motorfietsers en vrachtwagens gestegen is.
archieffoto

Het aantal doden is gedaald op de Vlaamse wegen (van 68 naar 61 doden) en nog meer op de Waalse wegen (van 63 naar 48). Beide gewesten bereiken hiermee een historisch laag niveau. In het Brussels Gewest is het aantal doden dan weer gestegen, van 2 naar 4.

Zowel het aantal ongevallen als het aantal gewonden gaan in dalende lijn in Wallonië (-1,2 procent en -5,5 procent) en in Vlaanderen (-2,9 procent en -4,1 procent). In het Brussels Gewest daarentegen is het aantal letselongevallen gestegen met 4,8 procent en het aantal gewonden met 7,5 procent.

Het aantal letselongevallen stijgt voor drie types weggebruikers: fietsers (+6,2 procent), vrachtwagens (+10,5 procent) en vooral motorfietsers (+12,2 procent). 

"We moeten daarom resoluter investeren in verkeersveilige fietsinfrastructuur. Onze investeringsbudgetten stijgen de volgende jaren met maar liefst 25 procent, maar al datgene dat daar bovenop komt, is natuurlijk mooi meegenomen", verduidelijkt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in "De ochtend" op Radio 1.

Nog nooit zo weinig ongevallen met jonge autobestuurders

Het aantal ongevallen met jonge autobestuurders (18-24 jaar) is met 9,6 procent gedaald tijdens het eerste trimester van 2017 (van 1611 ongevallen naar 1455), en bereikt hiermee het laagste niveau sinds de creatie van de verkeersveiligheidsbarometer in 2004. Maar het aantal omgekomen senioren in ongevallen is dan weer toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (+6). Deze stijging van het aantal doden doet zich vooral voor bij voetgangers en fietsers.

Op internationaal vlak valt het op dat België betere resultaten kent dan de buurlanden. Zo nam het aantal letselongevallen zowel in Frankrijk als in Duitsland toe. De daling van het aantal doden in België is bovendien groter dan in Frankrijk terwijl dit aantal stagneerde in Duitsland.

Meest gelezen