EU en China zetten klimaatakkoord door

China en de EU gaan nog meer samenwerken om het klimaatverdrag van Parijs uit te voeren. Dat hebben beide partijen beloofd op de jaarlijkse EU-Chinatop in Brussel. Op het vlak van handel is er minder eensgezindheid.

China en de EU beloven minder fossiele brandstoffen te gebruiken, meer te investeren in groene technologie en bij te dragen tot een fonds van 100 miljard dollar om de armere landen te helpen om hun uitstoot van CO2 te verminderen. Die afspraken waren al gemaakt voordat president Trump aankondigde dat de VS zich terugtrekt uit het klimaatakkoord. Het is niet duidelijk of de EU en China geld zullen bijpassen nu de bijdrage van de VS wegvalt.

De Europese klimaatcommissaris Miguel Arias Canete zei na een ontmoeting met zijn Chinese tegenhanger dat de EU de beslissing van Trump ten zeerste betreurt, maar dat er geen sprake kan zijn van een heronderhandeling van het verdrag, zoals Trump gesuggereerd heeft.

Handel

Andere punten op de agenda van de Europees-Chinese top zijn onder meer de Noord-Koreaanse rakettesten en de internationale handel. Over dat laatste punt is er minder eensgezindheid dan over het klimaat. De EU dringt er bij China op aan op te houden met het dumpen van goedkoop staal op de Europese markt.

Het grootste discussiepunt blijft de toegang van Europese investeerders en bedrijven tot de Chinese markt. Sommige landen zoals Frankrijk, Duitsland en Italië stellen voor om de EU de mogelijkheid te geven om Chinese investeringen in Europa te blokkeren omdat Europese bedrijven niet dezelfde investeringen kunnen doen in China. Europa dringt er verder op aan om de miljardencontracten voor de bouw van de nieuwe "Zijderoute" ook open te stellen voor Europese bedrijven.

(Lees verder onder de foto)

Protest

Een honderdtal activisten van mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft bij aanvang van een top geprotesteerd aan het Brusselse Schumanplein. Ze vroegen de Europese leiders om harder op te treden tegen de Chinese inbreuken op de mensenrechten en hekelden onder meer het gebrek aan persvrijheid en onafhankelijke justitie, de uitvoering van de doodstraf en de foltering van gevangen.

"We vragen de EU-landen om de flagrante en systematische schendingen van de mensenrechten in China duidelijk en eensgezind te veroordelen. De mensenrechten zijn het hart van de Europese identiteit en we willen dat ze dat ook worden in de relaties met China", zei Philippe Givron, China-coördinator bij Amnesty België.

Meest gelezen