Gedelegeerd bestuurder Samusocial zet een stap terug na ophef rond zitpenningen

Gedelegeerd bestuurder Pascal Peraïta zet een stap terug uit "het bureau", een onderdeel van de raad van bestuur van de Brusselse vzw. Of ze ook uit de raad van bestuur stapt, is nog niet beslist. De voorbije week was er ophef ontstaan over de uitkering van zitpenningen aan de bestuursleden van Samusocial, onder wie ook Peraïta. Daarvoor gebruikt de vzw per jaar 60.000 euro aan giften.

"Gezien de beroering van de laatste dagen, stap ik op uit het bureau van de vzw. Het is met een enorme droefheid en een diepe afkeer dat ik beslis om de strijd te staken die ik de afgelopen twintig jaar zo krachtig gevoerd heb", zegt Peraïta in een mededeling. "Ik hoop dat de moeilijke taak van de ploegen van Samusocial en de rechtvaardige strijd die we voeren naar waarde worden geschat. Een strijd die veraf ligt van de politieke motieven die de sociale opdracht van deze vzw en het werk van haar beheerders onterecht bevlekken."

Peraïta haalde eerder op de dag nog uit naar Ecolo. Ze blijft erbij dat de daklozenorganisatie correcte zitpenningen betaalt aan haar bestuurders en verwijt de Franstalige ecologisten dat ze de polemiek oppoken en twijfel zaaien "uit opportunisme of demagogie".

140 euro per zitting

Samusocial-voorzitter Michel Degueldre en gedelegeerd bestuurder Pascale Peraïta gaven gisteren aan de Franstalige krant Le Soir toe dat zitpenningen niet met publiek geld werden betaald, maar met privégelden, afkomstig van giften van particulieren, organisaties en ondernemingen. Voor het jaar 2016 ging het om een bedrag van in totaal 60.000 euro, een ongebruikelijk bedrag voor een dergelijke vzw.

Het overgrote deel van dat budget, 56.000 euro in totaal, werd uitbetaald aan de vier leden van het bureau: gedelegeerd bestuurder Peraïta, voorzitter van de Raad van Bestuur Degueldre, Valérie Vierset, kabinetschef van de OCMW-voorzitter van de Stad-Brussel (eveneens Pascale Peraïta) en tot januari Brussels burgemeester en ex-OCMW-voorzitter Yvan Mayeur (PS). Per zitting krijgen de bestuurders 140 euro uitbetaald. Geen astronomisch bedrag, maar het bureau komt maandelijks gemiddeld tien keer samen, wat neerkomt op een zitpenning van 1.400 euro per maand.  

Enkele jaren geleden kwam Peraïta ook al in opspraak toen bleek dat ze een riant maandloon kreeg en tegelijk in een woning van het OCMW van de stad Brussel woonde. 

Meer transparantie

Groene partijen Groen en Ecolo vragen nu om een betere inkijk in de financiën van Samusocial. Arnaud Verstraete (Groen) wijst erop dat Samusocial vorig jaar 180.000 euro aan giften heeft ontvangen. "Voor elke drie euro die binnenkwam, ging er dus één naar vergoedingen voor het bestuur. Dat is extra bitter tegenover de mensen voor wie dat geld bedoeld was, mensen die zich in extreme kwetsbaarheid bevinden. Ik betwijfel dat wie de laatste jaren een bijdrage overmaakte aan Samusocial, daarmee opgezet is", reageert hij. Pascal Smet (SP.A), die samen met Céline Fremault binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd is voor de daklozenopvang, treedt zijn collega bij en vraagt meer transparantie. 

Debaets eist audit

Bianca Debaets (CD&V) eist een audit over Samusocial. Zolang de vzw geen transparantie aan de dag legt, zal Debaets ervoor pleiten om geen subsidies meer toe te kennen.  Ze zal als gemeenteraadslid burgemeester Yvan Mayeur (PS) - die tot voor kort zelf bestuurder was bij de organisatie- interpelleren over de gang van zaken bij Samusocial. 

"Ik zal eisen dat voor elke bureauvergadering waarvoor zitpenningen zijn uitgekeerd de PV's ter inzage aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het kan immers niet dat bestuurders vergoed worden voor vergaderingen die niet hebben plaatsgevonden. Indien er niets te verbergen is, is er ook geen reden om de documenten niet publiek te maken."

Daarnaast eist ze een grondige doorlichting van de vzw Samusocial. "Het lijkt me evident dat een organisatie die voornamelijk met overheidsmiddelen werkt de hoogst mogelijke transparantie aan de dag legt." Dat de zitpenningen niet betaald werden met overheidsmiddelen, maar met de giften die bij de vzw zijn binnengelopen, is voor Debaets "uiterst onkies".

Meest gelezen